Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Step2School Onderwijsprogramma

Beschrijving

Het project is opgezet vanuit de behoefte om remedial teaching te bieden in de vorm van ondersteunende middagklassen, waarbij de nadruk ligt op taalverwerving, wiskunde en huiswerkbegeleiding, aan minderjarigen tussen 6-18 jaar die in tijdelijke opvangvoorzieningen wonen en ingeschreven zijn bij openbare scholen. Ook minderjarigen uit opvangcentra en andere kinderen die in de buurt wonen, kunnen er terecht. Daarnaast worden er intensieve lessen Grieks, Engels en Duits gegeven aan tieners van 16 tot 18 jaar. Sinds juni 2017 wordt het programma uitgevoerd in de gebouwen van METAdrasi en op scholen in het stedelijk gebied van Athene en bedient het meer dan 2.900 studenten. De lessen worden gegeven door het onderwijzend personeel van METAdrasi en het doel ervan is het opzetten van een ondersteuningskader voor de integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen. In 2018 is het programma uitgebreid naar Thessaloniki. Tijdens de pandemie van Covid-19 vinden de lessen online plaats. In 2019 is het programma opgericht door de Hilton Humanitarian Prize en met eigen middelen. Sinds de zomer van 2020 worden de onderwijsprogramma's voor vluchtelingen en migranten in Athene ook gefinancierd door Liu Kuo-Chun Educational Foundation, Hong Kong, en door de bijdrage van individuele vrijwilligers.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Griekenland
 • Taal:
 • Engels
 • Grieks
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen

  Evaluatie ex post
  Informatie niet beschikbaar

  Te leveren prestaties van projecten
  De resultaten zijn beschikbaar op de projectsite en op de volgende link.
  https://metadrasi.org/wp-content/uploads/2021/02/Metadrasi-Annual-Report-2019-ENG.pdf

  Reproduceerbaarheid
  Na een jaar van succesvolle tenuitvoerlegging in Athene, werd het programma ook uitgebreid tot Thessaloniki.

  Motivatie voor de indiening
  Het onderwijsprogramma "Step2School" is relevant voor het IMMERSE-project, omdat het aansluit bij de doelstelling van het programma om de sociaal-educatieve integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen te verbeteren en zo de opbouw van inclusieve en samenhangende samenlevingen te bevorderen. Het programma is er ook in geslaagd om zowel de publieke sector als de lokale autoriteiten (gemeentelijke scholen) en NGO's bij het project te betrekken en tegelijkertijd te proberen het bovengenoemde doel te bereiken.

  Fondsen:
 • Stichtingen
 • Interne middelen
 • Bijdragen van vrijwilligers
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Wiskunde, huiswerkbegeleiding, creatieve projecten
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]