Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
MINT - Mentorschap voor de integratie van door migratie getroffen kinderen uit derde landen

Beschrijving

Onderdanen van derde landen, waaronder kinderen en jongeren, doen het nog steeds slechter dan EU-burgers op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en sociale inclusie. Migrantenkinderen en -jongeren zijn bijzonder kwetsbaar voor sociale uitsluiting. Door een innovatief en repliceerbaar model te testen, wil het MINT-project bijdragen tot de succesvolle integratie van kinderen uit derde landen die in de EU verblijven, door hen in staat te stellen hun potentieel ten volle te ontplooien en een veilig, actief en productief leven te leiden in de gastsamenlevingen, en door een beter begrip mogelijk te maken van de interculturele voordelen die interactie tussen nieuw aangekomen migranten en gastsamenlevingen met zich meebrengt. Het project gaat uit van een op rechten gebaseerde aanpak en bevordert de participatie van kinderen, met specifieke aandacht voor gender- en andere vormen van discriminatie en met proactieve betrokkenheid van de meest gemarginaliseerde kinderen. Het belangrijkste instrument dat in dit project wordt gebruikt, is de mentorbegeleiding die samen met partners en jongeren is ontwikkeld en die voorziet in de betrokkenheid van zowel kinderen en jongeren uit derde landen als kinderen uit gastgemeenschappen die individuele integratieprojecten op lokaal en regionaal niveau aangaan en mede vormgeven. Het project (januari 2019 - december 2020) werd uitgevoerd in Tsjechië, Polen, Roemenië en Slovenië en werd gefinancierd door EU-fondsen (AMIF).

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Hongarije
 • Taal:
 • Tsjechisch
 • Engels
 • Pools
 • Roemeens
 • Sloveens
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)

  Evaluatie ex post
  Aan het einde van het project zal een evaluatie ex-post worden opgesteld.

  Te leveren prestaties van projecten
  Het methodologische kader voor mentoring (zie onderstaande link) zal aan het einde van het mentorprogramma worden aangepast op basis van de geleerde lessen en zal daarna online worden gepubliceerd. Het project biedt kindvriendelijke video's over nationale culturele en sociale bijzonderheden, en door kinderen en jongeren geleide bewustmakingsvideo's over hun integratie-ervaring, uit de deelnemende landen (Tsjechië, Polen, Roemenië en Slovenië)
  https://childhub.org/en/child-protection-online-library/mentoring-methodological-framework-mint-project

  Reproduceerbaarheid
  Het methodologisch kader voor mentoring is een leidraad voor de mentoractiviteiten die binnen het MINT-project worden uitgevoerd. Tijdens het project wordt het kader getest en aangepast. Aan het einde van het project wordt het kader geëvalueerd en aangepast op basis van de geleerde lessen en wordt het beschikbaar gesteld voor het publiek. Het is de bedoeling het als uitgangspunt te gebruiken voor toekomstige integratieprojecten.

  Motivatie voor de indiening
  Het MINT-project beoogt de succesvolle integratie van migrantenkinderen en -jongeren te ondersteunen door het testen en repliceren van een innovatieve, door kinderen en jongeren geleide interventie. Het project bevordert de inclusie van TCN-kinderen in het sociale, culturele en politieke leven van de gastsamenlevingen, alsook in het onderwijs, door middel van peer-to-peer mentorondersteuning; online taalcursussen en culturele introductie; en door kinderen geleide bewustmakings- en pleitbezorgingsacties over hun doorleefde realiteit en de enorme voordelen voor de gastsamenlevingen.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Mentorschapsprogramma
 • Doel:
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]