Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Ouders voor allen

Beschrijving

Europa is al vele jaren een belangrijke bestemming voor migranten en wordt steeds multicultureler. Sociale integratie van alle nieuwkomers en van reeds bestaande etnische of culturele minderheden (ECM) is in de hele EU een belangrijk thema. Sociale integratie vindt plaats op verschillende niveaus, en een van de meest gevoelige gebieden is dat van het schoolonderwijs. Een belangrijke factor die het integratieproces beïnvloedt, is de betrokkenheid en de houding van de ouders. Zowel ouders uit de gastsamenleving als ouders van migranten/vluchtelingen/ECM hebben directe invloed op de houding, het gedrag en de prestaties van hun kinderen, en bijgevolg op het integratieproces in zijn geheel. De algemene doelstelling van het "Parents4all"-project is ouders uit de gastsamenleving en ouders van migranten/vluchtelingen/ECM bewust te maken van hun interculturele competenties en hen te responsabiliseren en hen in staat te stellen effectief bij te dragen aan de sociale integratie van schoolgaande kinderen van vluchtelingen/migranten/ECM. Alle werkzaamheden zijn begonnen met een inventarisatie van de behoeften en bij de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten, opleidingsmateriaal en een toolkit voor zelfevaluatie is gebruik gemaakt van een gezamenlijke interventiemethodologie. Ouders voor iedereen was een door de EU gefinancierd project (KA2 Strategic Partnership for Innovation in Adult Education, 2017-2019) dat liep van september 2017 tot november 2019 in Griekenland, Italië, Spanje, Duitsland en Litouwen.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Griekenland
 • Taal:
 • Engels
 • Duits
 • Grieks
 • Italiaans
 • Litouws
 • Spaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Er is een ex post evaluatie van het project uitgevoerd door een externe beoordelaar die was aangesteld om het project te evalueren namens de Stichting voor Staatsbeurzen, de Griekse nationale autoriteit van het Erasmus+ project. Het evaluatieverslag is in het Grieks opgesteld. De aspecten die zijn geëvalueerd waren: - De relevantie van het project/de strategie voor de strategische pbjectieven van Erasmus+ - De kwaliteit van de opzet en uitvoering van het project - de kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen - Het effect en de verspreiding Het algemene commentaar van de evaluator was positief, aangezien werd opgemerkt dat het project Ouders voor iedereen "een zeer relevant project is voor de huidige context..... De gebruikte vragenlijsten zijn coherent, per geval op de juiste wijze gestructureerd en inhoudelijk duidelijk. Het educatief materiaal dat is geproduceerd heeft een goede structuur en lay-out, is wetenschappelijk gedocumenteerd met productief gebruik van de relevante literatuur en is zo eenvoudig geformuleerd dat het op grote schaal wordt begrepen. De bijdrage van het project aan de deelnemende organisaties en doelgroepen, zoals blijkt uit de bevindingen, is significant...." De beoordelaar had een negatief commentaar op de kwaliteit van de korte film die werd geproduceerd, verwachtte een uitgebreider onderzoek en proefproject in het kader van IO1 en merkte op dat de exploitatiegids niet zo uitgebreid was als verwacht. Er moet echter op worden gewezen dat dit het resultaat was van bezuinigingen op de begroting en van suggesties die in de goedkeuringsfase van de uitvoering van het project werden gedaan, waarbij ervan werd uitgegaan dat het eerste onderzoek niet zo uitgebreid zou moeten zijn als in de aanvraag werd voorgesteld en dat de exploitatiegids niet nodig is.

  Te leveren prestaties van projecten
  Zoals gevolgd, alle outputs van het project Ouders voor allen: - Trainingsmethodologie voor het bevorderen van een interculturele mentaliteit bij ouders - Trainingsmateriaal (in alle talen van het partnerschap) - Toolkit voor zelfbeoordeling van interculturele competenties - Audiovisueel materiaal: "De droom van integratie - Ouders over diversiteit en onderwijs" en de korte animatiefilm "Walking a Mile in a Migrant's Shoes". - Handleiding voor uitbuiting Deze outputs zijn te vinden via de onderstaande links.

  Reproduceerbaarheid
  Er is een verspreidings- en communicatieplan ontwikkeld. Helaas was het niet gemakkelijk om het project bij de lokale autoriteiten te verspreiden, in alle landen van het partnerschap. Elke partner heeft ervoor gezorgd dat Ouders voor iedereen en zijn activiteiten zoveel mogelijk bekendheid kregen via artikelen en berichten op hun websites en sociale pagina's. Daarnaast heeft het project een meertalige website, die al het materiaal bevat dat tijdens de twee jaar van het werk is geproduceerd. Elke partner presenteerde het project en de resultaten aan NGO's, schooldepartementen, lokale autoriteiten, internationale agentschappen. Het project betrok alle doelgroepen (ouders en belanghebbenden) rechtstreeks bij de productie van de output. Het consortium betrok meer dan 355 personen uit de belangrijkste doelgroepen rechtstreeks bij de projectactiviteiten, waarvan ten minste 60 personen met culturele verschillen en/of vluchtelingen. De producten werden getest in een proeffase. Via de verspreidingsactiviteiten die door het consortium en de geassocieerde partners werden uitgevoerd, werden meer dan 30.000 personen bereikt.

  Motivatie voor de indiening
  Dit project is geselecteerd omdat het gericht is op ouders, die een fundamentele rol spelen in het integratieproces van kinderen. De socio-educatieve inclusie van migrantenkinderen is een veelzijdig fenomeen dat een multistakeholderbenadering vereist.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Opleidingscursussen voor ouders van migranten en voor ouders van gastgezinnen
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]