Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Su.Per. project SUCCES in de onderwijstrajecten van studenten van immigrantenafkomst

Beschrijving

Het project betrof de trajecten van leerlingen met uitstekende schoolresultaten ondanks nadelen als gevolg van de moeilijkheden van de migratie-ervaring en de lage sociaal-economische status. Het project handelde over etnische ongelijkheden in het onderwijs, en trachtte verder te gaan dan een louter kritische verklaring van het voortbestaan van onderwijsachterstand bij allochtone studenten. Het bestond uit een sociologische studie vanuit het perspectief van kansarme studenten, waarbij de nadruk lag op de manieren en strategieën waarmee zij op school geslaagd zijn. Bij het onderzoek waren 11 instellingen voor hoger onderwijs en beroepsopleidingscentra in Brescia betrokken. Het project was gebaseerd op de verzameling van schoolautobiografieën van 65 succesvolle vrouwelijke en mannelijke studenten van immigrantenafkomst van de eerste en tweede generatie, op basis van een uitgebreide schets van zelfinterviews, waarin het verleden, het heden en de toekomst van hun eigen school- en migratie-ervaring en die van hun familie werden gereconstrueerd, en waarin kritisch werd gereflecteerd op hun eigen "schoolsucces". Het project duurde van 2017 tot 2019 en werd gepromoot door Cirmib (Center for Initiatives and Research on Migration) van de Katholieke Universiteit van het Heilig Hart in Brescia, in samenwerking met het Territoriaal Schoolbureau van Brescia, met de financiële steun van de Eulo Foundation, de Katholieke Universiteit en het Schoolbureau.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Italië
 • Taal:
 • Italiaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Het onderzoeksproject bereikte zijn doelstellingen (in detail gedocumenteerd in de bundel die in 2019 verschijnt). De successtrategieën van jongeren van allochtone afkomst werden gereconstrueerd aan de hand van hun schoolautobiografieën. Daarnaast brachten de zorgvuldige analyse van de empirische documentatie en de discussie met de docenten en auteurs van de autobiografieën een onverwacht resultaat van het onderzoek aan het licht: de meerderheid van de leerlingen deed in de teksten verslag van hun ervaring met het project en reflecteerde erop. Door hun deelname aan Su.Per. te beschrijven, maakten de leerlingen melding van emotionele reacties, positieve effecten op hun schooloriëntaties en een nieuw besef van hun vroegere en huidige ervaring. Door "gedefinieerd" te worden als een excellente leerling en te behoren tot de groep van de besten van de klas of de school, werd dit biografische perspectief van succes mogelijk en sociaal aanvaardbaar, vooral voor de meest achtergestelden.
  https://www.corriere.it/scuola/secondaria/20_dicembre_10/storia-matar-iqra-acil-la-scuola-italiana-ci-ha-reso-ragazzi-super-a35021a8-3331-11eb-af7b-c18cb439eaf5.shtml

  Te leveren prestaties van projecten
  BOEK (zie link hieronder) - Santagati M. (2019), Autobiografie di una generazione Su.Per. Il successo degli studenti di origine immigrata, Milano, Vita e Pensiero, Collana INSIDE Migration. ARTICLES - Santagati M. (2020). Family Migration and Educational Mobility. Pathways to Success in the Autobiographies of Girls of Moroccan Origin. Journal of Mediterranean Knowledge-JMK, 5(2), 193-217. - Santagati M. (2020). Inspired by “The Polish Peasant”. Autobiographies of Successful Students with an Immigrant Background, Italian Sociological Review, 10(2) (open access). - Santagati M. (2019), The (im)possible success of disadvantaged students. Reflections on education, migration and social change, Arxius de Ciències Socials (Universidad de Valencia), n. 40, pp. 51-58. - Santagati M. (2018), Turning Migration Disadvantage into Educational Advantage. Autobiographies of Successful Students with an Immigrant Background. Revista de Sociología de la Educación (RASE, Universidad de Valencia), vol. 11, n. 2, pp. 315-334. - Barabanti P., Santagati M. (2020), Studenti eccellenti con background migratorio: il contesto scolastico come fattore di successo. Autonomie Locali e Servizi Sociali, n. 2, pp. 441-458. - Bertozzi R., Santagati M., Saruis T. (2020), I dilemmi degli insegnanti nella scuola multiculturale. Un approfondimento teorico ed empirico in prospettiva street-level, “Professionalità Studi”. CHAPTERS - Santagati M. (2019), Resilient students with an immigrant background. A sociological challenge, in Daher L., Gamuzza G., Leonora A.M., Gogacz A.M. (eds.), The Multi(inter)cultural School in Inclusive Societies. A Composite Overview of European Countries, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars publishing, pp. 121-147. - Santagati M. (2018), Studenti Su.Per. Un progetto di ricerca sul successo dei giovani con background immigrato, in Guazzini F., Scaglione S., Tusini S., Vetrugno R. (a cura di), Il mio futuro parla italiano. Migrazione e percorsi di integrazione sociale e linguistica, Pavia, Edizioni Altravista, pp. 51-65.
  https://www.vitaepensiero.it/scheda-ebook/mariagrazia-santagati/autobiografie-di-una-generazione-super-9788834340509-369573.html

  Reproduceerbaarheid
  In de bundel 2019, Autobiografieën van een generatie “Su.Per.The success of students of immigrant origin”, wordt de methodologie van het onderzoeksproject in detail beschreven, wordt de opzet van de schoolautobiografie gerapporteerd (p. 68-70), en worden de 65 autobiografieën integraal gepubliceerd, waardoor dit onderzoeksidee in hoge mate reproduceerbaar is, in andere contexten en met andere groepen. Het onderzoek leent zich tot replicatie met cognitieve en praktische doeleinden, van "biografische" evaluatie van integratiebeleid vanuit het gezichtspunt van de protagonisten. Het kan ook gebruikt worden in didactisch werk gebaseerd op directe levensgetuigenissen, schrijfvoorbeelden en narratieve creativiteit. De kern van 65 autobiografieën zou een basis kunnen vormen voor het structureren van online archieven van "onverwachte verhalen" van verbetering die stem geven aan achtergestelde groepen van uiteenlopende aard, een "database van teksten" die mettertijd kan worden geïmplementeerd, uitgebreid naar andere gebieden op nationaal niveau en buiten de Italiaanse grenzen, naar het model van andere ervaringen en reeds op grote schaal gebruikt in sociologische studies, die nieuwe wegen zouden kunnen openen voor de analyse van big data, ook op het kwalitatieve front, voor de collectieve studie van opkomende vormen van "biografie" van het sociale, educatieve en politieke, voor de herbewerking van gedeelde betekenissen van verdienste en succes, om nieuwe interventiepraktijken voor te stellen.

  Motivatie voor de indiening
  Het project werd geselecteerd omdat het een sociologische studie is die gericht is op de succesvolle prestaties van migrantenkinderen. Het stelt een ander perspectief voor op het pad van inclusie.

  Fondsen:
 • Stichtingen
 • Universiteiten
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]