Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
FAMILIA - Migrantengezinnen: lokale actieve inclusie-interventies

Beschrijving

De belangrijkste doelstelling van het project was inzicht te krijgen in de sociale onrust van migrantenkinderen en -gezinnen als gevolg van transnationale migratie, rekening houdend met zowel interne als externe factoren. Bovendien wilde het onderzoek een complex en geïntegreerd model van overname ontwikkelen en testen: complex omdat het wilde ingrijpen op meerdere factoren, op vele niveaus met verschillende interventies; geïntegreerd omdat het alle deelnemers aan de overname wilde samenbrengen en coördineren (kinderen, ouders, gemeenschap, burgerschap, gezondheids- en sociale diensten, leerkrachten en actoren uit de derde sector). Door middel van een PAR-methodologie (Participatory Action Research) en kwalitatieve en kwantitatieve methodologieën bracht het onderzoek enkele kenmerkende aspecten van het ontstaan van deze onrust bij kinderen aan het licht, zoals langdurige ontkoppeling van kinderen van ouders, economische instabiliteit, precaire huisvestingssituaties, gebrek aan ouderlijk bewustzijn en ouderlijke hulpmiddelen. Het project werd van 2018 tot 2021 uitgevoerd in scholen, instellingen en gemeenschappen (vooral Chinezen) in de steden Prato en Ravenna. Academische connecties met de Universiteit van Almeria en leerkrachten van de lagere en middelbare graad werden tot stand gebracht. Het project ontving EU-fondsen, overheidsfondsen en financiële steun van de derde sector en lokale overheden.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Italië
 • Taal:
 • Italiaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Alle acties zijn voorgesteld, gecontroleerd en geëvalueerd door een multidisciplinair team van specialisten. De verzamelde gegevens zijn door onderzoekers geanalyseerd en gebruikt om de acties aan te passen aan de contextuele behoeften. Er is een ex post-evaluatie uitgevoerd en daaruit is gebleken dat alle acties die waren uitgevoerd, aanzienlijk waren verbeterd. De beste resultaten waren: diepgaand inzicht in de sociale verschijnselen, zoals het leven en de behoeften van de gezinnen, vermindering van de sociale onrust bij de kinderen, verbetering van de ouderschapsinstrumenten en versterking van de betrekkingen tussen ouders, scholen, instellingen en de derde sector. Acties op het gebied van werk en huisvesting werden afgezwakt door de pandemische situatie, maar er werden goede resultaten geboekt op het gebied van bewustmaking. Er zijn ook belangrijke resultaten geboekt in de richting van een geïntegreerd model van "take in charge" en innoverende acties op de 5 interventiegebieden.

  Te leveren prestaties van projecten
  Op de website van het project zijn veel projectresultaten te vinden en alle instrumenten die zijn ontwikkeld en gebruikt (zowel voor onderzoek als voor interventie). Er is een monografisch nummer gerealiseerd in een Italiaans gespecialiseerd tijdschrift (zie onderstaande link) en er zal een artikel worden gepubliceerd in het tijdschrift "Italiano Linguadue".
  https://www.sestanteedizioni.com/pdf/ElleDue_n6-2021_link.pdf

  Reproduceerbaarheid
  Elk onderdeel van het project is gebouwd met het oog op duurzaamheid en reproduceerbaarheid. Het project zelf kan worden gereproduceerd (er is aan gewerkt om elke stap duidelijk en deelbaar te maken). Er is een dubbel model gerealiseerd: een voor het PAR-model en een voor het operationele model. De doeltreffendheid van elke actie en de reproduceerbaarheid ervan zijn geëvalueerd en we hebben op elk gebied suggesties van beste praktijken uitgewerkt.

  Motivatie voor de indiening
  Het Familia-project is opgezet om begrip en samenhang te creëren door innovatie en om verworven kennis en deskundigheid te delen. Familia heeft indicatoren en instrumenten ontwikkeld die alleen nuttig kunnen zijn als ze worden gedeeld en die het uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe onderzoeksinitiatieven en -acties.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Stichtingen
 • Regeringsfondsen
 • Lokale fondsen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Psychologische begeleiding voor ouders en kinderen, observatie van de kinderen in verschillende contexten (zomerkampen, naschoolse opvang), economische en werkondersteuning, huisvestingsondersteuning, ouderschap en interculturele dialoog
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Deskundigen op het gebied van werk en huisvesting, maatschappelijk werkers, casemanagers, mentoren
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]