Online digitale databank – Hulpbron

Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
In.Media.Res - Integratiebemiddeling Verantwoordelijkheid (Integrazione Mediazione Responsabilità)

Beschrijving

InMediaRes wil de barrières wegnemen voor de socio-educatieve inclusie van pas aangekomen minderjarige migranten met de nationaliteit van een derde land. Het project vat interculturele bemiddeling op als een multistakeholderproces gericht op het vergroten van de inclusiemogelijkheden van de gastgemeenschap. Leerkrachten, opvoeders en openbare/particuliere lokale actoren worden voorzien van de juiste instrumenten en informatie om adequate onderwijs- en beroepstrajecten voor migrantenkinderen te activeren. De methodologie voorziet in de implementatie van een model dat interculturele bemiddeling, etnopsychologie, culturele antropologie, migratierecht en de ervaring van opvoeders integreert. Het doel is een "community of practice" te creëren door de samenwerking van verschillende actoren, het opzetten van netwerken en het delen van Goede praktijken en kennis. Onder de betrokken actoren bevinden zich scholen, openbare instellingen, culturele bemiddelaars, gezinnen, opvoeders en kinderen. De belangrijkste activiteiten zijn bijvoorbeeld het in de praktijk testen van een geïntegreerd territoriaal systeem om niet-Italiaanse minderjarigen te helpen toegang tot scholen te krijgen; opleidingen over psychologische, etnopsychologische en culturele instrumenten voor het beheer van multiculturele klassen; het opzetten van een online uitwisselingspunt; en de implementatie van een opvangsysteem met gepersonaliseerde onderwijstrajecten voor minderjarigen en steun aan migrantengezinnen. Het project, dat gefinancierd werd met EU-fondsen (FEI 2012), werd tijdens het schooljaar 2013-2014 uitgevoerd in de provincie Turijn.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Italië
 • Taal:
 • Italiaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Het project stond onder toezicht van het regionale schoolbureau van Piemonte (Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte). Het eindverslag van het project is beschikbaar op de onderstaande link.
  http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/materiali/51-progetto-immediares/319-dalla-mediazione-all-inclusione

  Te leveren prestaties van projecten
  Beschikbaar op de volgende link.
  http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/materiali

  Reproduceerbaarheid
  Projectmateriaal en beschikbare informatie vergemakkelijken de replicatie van het project, zelfs buiten de lokale en regionale grenzen. De projectresultaten werden besproken op een conferentie op 21 mei 2014 en werden verspreid via de online website en andere publicaties.

  Motivatie voor de indiening
  InMediaRes is gebaseerd op een multistakeholderbenadering ("community of practice") en een multidisciplinaire aanpak, die ook binnen het IMMERSE-project worden bevorderd.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Creatie van een geïntegreerd systeem (praktijkgemeenschap); ontwikkeling van een online platform om kennis te delen en begeleiding te bieden; uitwerken van individuele inclusie- en educatieve trajecten
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Juridisch deskundigen
 • Psychologen
 • Overheidspersoneel
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Latest news

  Together we make all the difference

  Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

  november 16th, 2023|News|

  On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

  Project results and policy recommendations at the next IMMERSE event in Athens

  november 13th, 2023|News|

  Panteion University  – the oldest university of social and political sciences in Greece – presents the results of their IMMERSE research in an event on November 20th. A remarkable date since it is the World Children's day. The event [...]

  Recap of the lastest IMMERSE national dissemination events

  oktober 30th, 2023|News|

  Since our first national dissemination event in Cork, Ireland, a whirlwind of events has swept through this October. We've summarized them for you in this post. Our colleagues from DOZ International organized an event that captured the attention of stakeholders [...]

  Ga naar de inhoud