Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
In.Media.Res - Integratiebemiddeling Verantwoordelijkheid (Integrazione Mediazione Responsabilità)

Beschrijving

InMediaRes wil de barrières wegnemen voor de socio-educatieve inclusie van pas aangekomen minderjarige migranten met de nationaliteit van een derde land. Het project vat interculturele bemiddeling op als een multistakeholderproces gericht op het vergroten van de inclusiemogelijkheden van de gastgemeenschap. Leerkrachten, opvoeders en openbare/particuliere lokale actoren worden voorzien van de juiste instrumenten en informatie om adequate onderwijs- en beroepstrajecten voor migrantenkinderen te activeren. De methodologie voorziet in de implementatie van een model dat interculturele bemiddeling, etnopsychologie, culturele antropologie, migratierecht en de ervaring van opvoeders integreert. Het doel is een "community of practice" te creëren door de samenwerking van verschillende actoren, het opzetten van netwerken en het delen van Goede praktijken en kennis. Onder de betrokken actoren bevinden zich scholen, openbare instellingen, culturele bemiddelaars, gezinnen, opvoeders en kinderen. De belangrijkste activiteiten zijn bijvoorbeeld het in de praktijk testen van een geïntegreerd territoriaal systeem om niet-Italiaanse minderjarigen te helpen toegang tot scholen te krijgen; opleidingen over psychologische, etnopsychologische en culturele instrumenten voor het beheer van multiculturele klassen; het opzetten van een online uitwisselingspunt; en de implementatie van een opvangsysteem met gepersonaliseerde onderwijstrajecten voor minderjarigen en steun aan migrantengezinnen. Het project, dat gefinancierd werd met EU-fondsen (FEI 2012), werd tijdens het schooljaar 2013-2014 uitgevoerd in de provincie Turijn.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Italië
 • Taal:
 • Italiaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Het project stond onder toezicht van het regionale schoolbureau van Piemonte (Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte). Het eindverslag van het project is beschikbaar op de onderstaande link.
  http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/materiali/51-progetto-immediares/319-dalla-mediazione-all-inclusione

  Te leveren prestaties van projecten
  Beschikbaar op de volgende link.
  http://www.piemonteimmigrazione.it/mediato/materiali

  Reproduceerbaarheid
  Projectmateriaal en beschikbare informatie vergemakkelijken de replicatie van het project, zelfs buiten de lokale en regionale grenzen. De projectresultaten werden besproken op een conferentie op 21 mei 2014 en werden verspreid via de online website en andere publicaties.

  Motivatie voor de indiening
  InMediaRes is gebaseerd op een multistakeholderbenadering ("community of practice") en een multidisciplinaire aanpak, die ook binnen het IMMERSE-project worden bevorderd.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Creatie van een geïntegreerd systeem (praktijkgemeenschap); ontwikkeling van een online platform om kennis te delen en begeleiding te bieden; uitwerken van individuele inclusie- en educatieve trajecten
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Juridisch deskundigen
 • Psychologen
 • Overheidspersoneel
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]