Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
ALI MSNA – 1° VOLO -Taalvaardigheid en toegang tot onderwijs - Alfabetizzazione Linguistica e accesso all'istruzione

Beschrijving

Het Ministerie van Onderwijs, Universiteit en Onderzoek (MIUR) heeft dit project geactiveerd ter bevordering van de implementatie van alfabetisering en gepersonaliseerde onderwijstrajecten voor 1000 niet-begeleide en van hun familie gescheiden migrantenkinderen (UAM's) op verschillende scholen in heel Italië. Het doel is hun toegang tot de school te vergemakkelijken en een snel integratieproces te bevorderen door in te grijpen zodra de amv's op het nationale grondgebied aankomen en voordat zij naar de gewone school gaan. Taalvaardigheid wordt vergemakkelijkt met behulp van nieuwe technologieën. Er is een e-learning platform ontwikkeld met cursussen op drie niveaus en verschillende materialen die ter beschikking staan van docenten en studenten, waaronder ook modules die zijn gewijd aan de ontwikkeling van transversale sociale en burgerschapscompetenties, gericht op het verbeteren van het welzijn van studenten en het versterken van hun relationele capaciteiten. Het project stimuleert ook andere activiteiten (kunst- en muziekworkshops, sport, intercultureel burgerschap, excursies, werkbegeleiding, enz.) en bevordert de oprichting van schoolnetwerken en de verspreiding van Goede praktijken. Het initiatief wordt gefinancierd door de Europese Commissie (Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-20) en is in 2019 van start gegaan met een vooronderzoek naar de situatie van niet-begeleide en van hun familie gescheiden migrantenkinderen in Italië, uitgevoerd door Stichting ISMU.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Italië
 • Taal:
 • Italiaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  In het kader van het project moeten de scholen de uitvoering van de cursussen in verschillende stadia volgen en evalueren. De evaluatieverslagen zijn echter niet voor het publiek beschikbaar.

  Te leveren prestaties van projecten
  Er is geen speciale website voor het project. Het onlineplatform met het lesmateriaal is niet toegankelijk voor derden. Het project wordt gepromoot op de websites van de deelnemende scholen. De onderzoeksverslagen zijn door ISMU ontwikkeld maar nog niet gepubliceerd. Een eerste resultaatgericht document wordt mogelijk in september 2021 gepubliceerd.

  Reproduceerbaarheid
  Het project is nu aan zijn tweede editie toe. Er zijn cursussen georganiseerd in verschillende scholen in Italië. De instrumenten werden gecreëerd om toepasbaar te zijn in verschillende contexten, terwijl ze tegelijkertijd flexibiliteit mogelijk maken bij de realisatie van individuele leertrajecten.

  Motivatie voor de indiening
  Het project wil niet-begeleide minderjarige migranten de nodige taalkundige instrumenten aanreiken voor een snel integratieproces, door gebruik te maken van een e-learningplatform en de samenwerking van verschillende instellingen (netwerken). De online modaliteiten bevorderden het inclusietraject ook tijdens de pandemische crisis en de sluiting van de scholen. Er is een goed evenwicht tussen standaardisering (lesmateriaal) en flexibiliteit (individuele leertrajecten en specifieke ondersteuning). Het project wordt herhaald in verschillende scholen over het hele nationale grondgebied.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Onderzoek
 • Verspreiding van lesmateriaal
 • Doel:
 • Directeuren, leerkrachten
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]