Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
L’AltRoparlante: plurilinguismo e translanguaging a scuola - L'AltRoparlante: meertaligheid en translanguaging op school

Beschrijving

Het project bevordert een "translanguaging turn", die zich richt op de noodzaak om in de curriculaire onderwijsactiviteiten alle talen en dialecten op te nemen die tot het individuele en collectieve repertoire van leerlingen behoren, in het licht van een meertalige leerbenadering. De taalrepertoires van de leerlingen worden bekrachtigd, waardoor het empowermentproces van tweetalige leerlingen wordt verbeterd en taalhiërarchieën en op cultuur gebaseerde stereotypen en vooroordelen worden gedeconstrueerd, waardoor een stap verder wordt gezet dan de loutere "interculturele aanpak". Het project wordt gecoördineerd door de Universiteit voor Vreemdelingen van Siena (CLUSS Center) en wordt sinds 2016 uitgevoerd in vijf scholen (kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen) die worden gekenmerkt door een hoge aanwezigheid van tweetalige leerlingen en diverse taalrepertoires. De belangrijkste fasen van het project omvatten inleidende informatieve bijeenkomsten met schooldirecteuren, leraren, leerlingen en ouders; lerarentraining over tweetaligheid en translanguaging als een pedagogische praxis; op translanguaging gebaseerde activiteiten uitgevoerd tijdens curriculaire lessen; dataverzameling via verschillende onderzoeksperspectieven (meestal etnografisch, interactioneel, cognitief). Een van de sterke punten van het project is de strikte interconnectie tussen academisch onderzoek en schooldidactiek. Het project wordt gefinancierd door de Cassa di Risparmio di Tortona Foundation (jaar 2019/2020) en het CLUSS Center. Kleine bijdragen worden geleverd door het netwerk van scholen.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Italië
 • Taal:
 • Italiaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Tot dusver zijn ongeveer 850 leerlingen en 75 leraren bij het project betrokken geweest. Een van de belangrijkste fasen van het project was de effectbeoordeling door middel van interviews en vragenlijsten. De onderwijsactiviteiten zijn enthousiast ontvangen door leraren, leerlingen en ouders. Pas aangekomen migrantenkinderen hebben geschikte middelen gevonden om effectief te communiceren, terwijl migrantenkinderen van de tweede generatie de kans hebben gekregen om hun moedertaal te verbeteren, waardoor taalverval wordt voorkomen. Leraren en leerlingen hebben hun perceptie van meertalige klassen bijgesteld. De activiteiten hebben een positief effect gehad in termen van inclusiviteit en kansengelijkheid. In de meeste scholen die tot het netwerk behoren, zijn op translanguaging gebaseerde activiteiten een vast onderdeel van het leerplan geworden. De door ISMU uitgevoerde projectevaluatie is te vinden op de volgende link.
  https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/07/Plurilinguismo-nella-scuola-che-scambia_.pdf

  Te leveren prestaties van projecten
  Wetenschappelijke artikelen in nationale en internationale tijdschriften - Carbonara V., Scibetta A., Bagna C. (2020). L’AltRoparlante. ricerca, sperimentazione e didattica plurilingue nella scuola primaria e secondaria: il coinvolgimento delle famiglie fra approccio interculturale e translanguaging. Italiano LinguaDue, vol. 12, p. 353-371. ISSN: 2037-3597. - Carbonara V., Scibetta A. (2020). Integrating translanguaging pedagogy into Italian primary schools: implications for language practices and children's empowerment. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, p. 1-21, ISSN: 1367-0050. - Scibetta A., Carbonara V. (2020). Unveiling discourses on interculturality and identities in primary schools in Italy: a study based on translanguaging pedagogy. Journal of Multicultural Discourses, p. 1-14, ISSN: 1744-7143. - Carbonara V., Martini S. (2019). Un modello operativo per l’approccio pedagogico del translanguaging? Esempi di applicazione in una Unità di Lavoro/Apprendimento (UdLA). LEND. Lingua e nuova didattica, vol. 4, p. 18-36, ISSN: 1121-5291. - Carbonara V., Scibetta A. (2018). Il translanguaging come strumento efficace per la gestione delle classi plurilingui: il progetto “L’AltRoparlante”. Rassegna italiana di linguistica applicata (RILA), vol. 1, p. 65-82, ISSN: 0033-9725. Book chapters in national and international volumes - Carbonara V., Scibetta A. (in press). ‛我的…futuro?’: Multilingual Practices Shaping Classroom Interaction in Italian Mainstream Education. In Juvonen P., Källkvist M. (Eds.) Pedagogical Translanguaging: Teachers and Researchers Shaping Plurilingual Practices. Clevedon: Multilingual Matters. - Carbonara V., Scibetta A. (2021). “L’AltRoparlante” project: Integrating translanguaging practices in Italian schools (Teacher/Researcher Box 17.1). In Translanguaging and Transformative Teaching for Emergent Bilingual Students. Lessons from the CUNY-NYSIEB Project. Edited by City University of New York – New York State Initiative on Emergent Bilinguals, p. 280-283. New York: Routledge. - Scibetta A. (2020). The promotion of Chinese in Italian primary schools: a study based on translanguaging as a pedagogical praxis. In: (Eds.): Piccinini C., Giunipero E., Italian Association for Chinese Studies. Selected Papers 3. vol. 3, p. 135-155, VENEZIA:Libreria Editrice Cafoscarina, ISBN: 978-88-7543-475-5 - Scibetta A., Carbonara V. (2020). “Translanguaging as a pedagogical resource in Italian primary schools: Making visible the ordinariness of multilingualism”. In: (Eds.): Won Lee J., Dovchin S., Translinguistics: Negotiating Innovation and Ordinariness. p. 115-129, Abingdon, New York:Routledge, ISBN: 978-1-138-32633-0 - Carbonara V., Scibetta A. (2019). Oltre le parole: translanguaging come strategia didattica e di mediazione nella classe plurilingue. In Aldinucci B., Carbonara V., Caruso G., La Grassa M., Nadal C., Salvatore E. (Eds.) Parola. Una nozione unica per una ricerca multidisciplinare, p. 491-510. Siena: Edizioni Università per Stranieri di Siena. - Scibetta A., Carbonara V. (2019). Oltre lo scritto e il parlato: traslanguaging come strategia didattica multimodale. In Carbonara V., Cosenza L., Masillo P., Salvati L., Scibetta A. (Eds.) Il parlato e lo scritto: aspetti teorici e didattici, p. 357-370. Pisa: Pacini Editore. Monographs - Carbonara V., Scibetta A. (2020). Imparare attraverso le lingue. Il translanguaging come pratica didattica (with a preface by Jim Cummins). Lingue e letterature, vol. 313, p. 1-264, Roma: Carocci, ISBN: 9788843099283 Multilingual teaching materials - Carbonara V., Scibetta A. (Eds.) (2021). “Unu, dy, san”. Proposte operative per la didattica plurilingue nella scuola del primo ciclo. Bologna: Editore La Linea. ISBN: 9788897462842.

  Reproduceerbaarheid
  Na de eerste editie (2016) heeft het project navolging gekregen in andere scholen (momenteel zijn er 5 scholen bij betrokken, en sommige andere scholen vragen om lid te worden van het netwerk), en in de meeste gevallen is het een constitutief onderdeel geworden van het curriculaire didactische plan. Volgens de evaluatie van ISMU is het project reproduceerbaar, rekening houdend met een eerste analyse van de context en de specifieke kenmerken van de leerlingen. Er zijn ook materialen beschikbaar om de overdraagbaarheid te vergemakkelijken

  Motivatie voor de indiening
  Erasmus+ INDIRE heeft L'AltRoparlante geselecteerd als winnaar van het Europees Talenlabel 2018. Bovendien werd het project voorgesteld als vertegenwoordiger van de Italiaanse onderwijssystemen (in termen van innovatievermogen in meertalig onderwijs) in een video die de Europese initiatieven verzamelde die het meest hebben bijgedragen tot de bevordering van talen en die werd vertoond op de online conferentie van de Europese Commissie "Education Begins with Language" (68/09/2020). Bovendien heeft de ISMU het project als een goede praktijk aangemerkt.

  Fondsen:
 • Bijdragen van de scholen
 • Stichtingen
 • Interne middelen
 • Type van actie:
 • Leerplanlessen, opleiding voor leerkrachten, directeurs, schoolpersoneel en ouders
 • Doel:
 • Alle leerlingen die ingeschreven zijn in het educatief centrum
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]