Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Cork Migrant Centre Youth Group Support (CMC YGP)

Beschrijving

Sinds 2017 ondersteunt dit project migrantenjongeren in Cork die bewoners zijn van 6 Direct Provision Centres verspreid over Cork City en County. Het CMC YGP is ontwikkeld om de onderwijsbehoeften van de kinderen te ondersteunen; om vertrouwen te kweken en vaardigheden te ontwikkelen die de basis leggen voor betrokkenheid en integratie. Het bestaat uit vijf kernelementen: huiswerkclub, dans en creatieve kunsten, meisjes in STEM programma, zomerkampen, overgangsjaar stage. Het project omvat een 'veilige ruimte' voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan welzijnsbevorderende activiteiten en een 'materiële ruimte' waar de kinderen elkaar ontmoeten. De belangrijkste doelstelling is het creëren van een stimulerende omgeving om mogelijkheden te creëren voor het vergroten van de capaciteiten (emotioneel, cognitief, fysiek, kennis en vaardigheden) van asielzoekende/vluchtelingen/migrantenkinderen en -jongeren, en het vergemakkelijken van hun sociale integratie. CMC maakt gebruik van een op kracht gebaseerde aanpak waarbij de kennis, vaardigheden en ervaring van migrantenkinderen en -jongeren worden erkend via participatieve werkmethoden. De programma's en activiteiten van CMC worden geconceptualiseerd binnen een psychosociaal kader dat aandacht besteedt aan collectieve risico- en veerkrachtprocessen van migrantenkinderen en -jongeren. Het project heeft overheidsfondsen ontvangen van TUSLA via CYPSC, een sleutelstructuur die door de regering is aangewezen om diensten voor kinderen en jongeren in elk graafschap van Ierland te plannen en te coördineren. Er zijn ook fondsen verstrekt door de gemeenteraad van Cork, het Community Arts Office, UCC, de Glucksman, en Nano Nagle Place Company.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)

  Evaluatie ex post
  Informatie niet beschikbaar

  Te leveren prestaties van projecten
  Informatie niet beschikbaar

  Reproduceerbaarheid
  Het project heeft geen navolging gekregen. Als een contextueel gesitueerd initiatief is het repliceerbaarheidspotentieel ervan noodzakelijkerwijs afhankelijk van de lokale context. Aspecten van dit project kunnen worden overgenomen door de aanpak en informatie van het Cork Migrant Centre - beschikbaar op hun website - te herzien/analyseren en door samen te werken met lokale migrantenjongeren/jeugdsteungroepen om ruimte te creëren voor dialoog/onderwijs/sociale ondersteuning. Specifiek materiaal over overdraagbaarheid is niet beschikbaar. Informatie over het initiatief en contactgegevens zijn te vinden op de volgende link.
  https://cmc-youth-initiative-against-racism.ie/

  Motivatie voor de indiening
  De motivatie voor deze vermelding is dat zij gericht is op de psychosociale ondersteuning van migrantenkinderen, in het bijzonder kinderen die het internationale beschermingssysteem doorlopen. Deze groep kinderen en jongeren stuit op verschillende belemmeringen voor hun integratie en op belemmeringen voor een volwaardige deelname aan het onderwijs, die deze interventie tracht aan te pakken. Capaciteitsopbouw en empowerment zijn ingebed in het concept.

  Fondsen:
 • Bedrijven
 • Regeringsfondsen
 • Universiteiten
 • Type van actie:
 • Ontwikkeling van creatieve, dans- en multimediale vaardigheden
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Opvoeders
 • Psychologen
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]