Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Creative Agency Programma bij de Glucksman

Beschrijving

Creative Agency at the Glucksman is een doorlopend project om jonge asielzoekers, vluchtelingen en migranten in staat te stellen deel te nemen aan vindingrijke projecten die hen in staat stellen hun stem en mening te laten horen in het publieke domein. Het doel is het isolement en de marginalisering van asielzoekende migrantenkinderen in de regio Cork aan te pakken. The Glucksman is een galerie voor hedendaagse kunst op het terrein van University College Cork. Vanaf het begin in 2015 werd het Creative Agency opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de universiteit en de centra voor directe voorziening. Het programma: stelt jonge asielzoekers in staat om samen te werken met kunstenaars en curatoren tijdens een uitgebreide reeks workshops; biedt een positieve en creatieve ervaring aan een gemarginaliseerde gemeenschap; en biedt de middelen en expertise die de groep in staat stellen om kunstwerken te ontwikkelen voor publieke vertoning. Na verloop van tijd ontwikkelen kinderen en jongeren hun creatieve vaardigheden en expertise en zien zij het universiteitsterrein als een veilige en gastvrije plek voor hen. Het programma wordt gefinancierd door de Arts Council, Young Ensembles Scheme, studentenverenigingen van de UCC, het UCC Bezoekerscentrum, Integratiefondsen van het Ministerie van Justitie en Gelijkheid (overheidsfondsen), fondsenwervingsactiviteiten, eigen middelen van Glucksman, Ierland-fondsen en filantropische bronnen.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)

  Evaluatie ex post
  Een hoofdstuk in dit boek waarin het initiatief wordt beschreven: Kearney, F. and Crowley, T. (2020). 'Creative Agency: Enabling Cultural Participation for Young Asylum Seekers, Refugees and Migrants in a Muesum Context'. In O'Riordan, J. en FitzGibbon, M. Directe voorziening: asiel, de Academie en activisme, Oxford: Peter Lang. blz. 464-476. Verder biedt de volgende link een gedetailleerd overzicht van de activiteiten binnen het project.
  https://artsineducation.ie/en/project/our-place/

  Te leveren prestaties van projecten
  Een overzicht van het Creative Agency vindt u in de link hieronder. Onderaan deze pagina vindt u verschillende links met gedetailleerde informatie over het project (link 1), een afspeellijst op YouTube met de films over de projecten (link 2) en een voorbeeld van een tienerproject "Navigating the Urban Landscape" (link 3).
  https://www.glucksman.org/content/files/Creative-Engagement-with-Young-Asylum-Seekers.pdf

  Reproduceerbaarheid
  Dit initiatief is contextueel gesitueerd. De mogelijkheid dat het navolging vindt, hangt noodzakelijkerwijs samen met de lokale context.

  Motivatie voor de indiening
  De motivatie voor deze inzending is de aandacht die wordt besteed aan vastgestelde kwesties van sociale/culturele uitsluiting die vaak worden ervaren door migrantenkinderen en meer in het bijzonder door kinderen wier status wordt herzien. Het Creative Agency programma van het Glucksman werkt met migrantenkinderen en asielzoekers om deze kloof op een democratische en faciliterende manier te overbruggen. Kinderen worden aangemoedigd en begeleid in het ontwikkelen van hun creatieve vaardigheden. Binnen dit proces krijgen de kinderen vertrouwen in zichzelf in een veilige en ruimte waar hun expressie en de kunstwerken die ze maken worden gewaardeerd. Bovendien krijgen de kinderen binnen de context van het programma de creatieve en emotionele ruimte om kritisch na te denken en zich bezig te houden met kwesties die hun leven betreffen; zo wordt hun kritische reflexiviteit mogelijk gemaakt en ontwikkeld. Dit werkt door in andere aspecten van hun leven en in hun formele onderwijscontext, wat bijdraagt tot hun algemeen welzijn en het gevoel erbij te horen.

  Fondsen:
 • Stichtingen
 • Regeringsfondsen
 • Interne middelen
 • Filantropische bronnen
 • Universiteiten
 • Type van actie:
 • Kunstactiviteiten
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Kunstenaars en curatoren
 • Opvoeders
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Aanvullende opmerkingen

  Dit programma is een doorlopend project dat bestaat uit verschillende aspecten en dat kunstwerken, film en multimediaprojecten omvat. De afzonderlijke aspecten zijn toegesneden op de context waarin de kinderen leven, zodat uitdrukking kan worden gegeven aan de uitdagingen en bevorderende factoren.

  Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]