Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Scholen van heiligdom, Ierland

Beschrijving

Schools of Sanctuary Ireland is an initiative of Places of Sanctuary. Set up in 2016 and linked to a national UK movement, Places of Sanctuary is a network of communities across the country who come together to promote a culture of welcome to migrants and new communities seeking safety and sanctuary (communities, towns, cities, schools, higher education institutions and so on). The project Schools of Sanctuary is focused on extending the reach of Places of Sanctuary to school settings, involving schools and promoting their becoming proactive in developing a culture of welcome, following Places of Sanctuary principles (Learn, Act, Share). Schools of Sanctuary are schools which are committed to promoting a culture of welcome and inclusion for people seeking international protection. It aims at embedding intercultural awareness and understanding within school curricula and activities, developing intercultural skills and promoting safe and positive cross-cultural learning environments. The project is funded by Tony Ryan Trust, Social Inclusion Fund, Community Foundation, and AMI.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Scholen krijgen Sanctuary Status toegekend na beoordeling van hun aanvragen voor Sanctuary Status. Er worden middelen ter beschikking gesteld aan geïnteresseerde scholen om hen in staat te stellen de status van Sanctuary te bereiken. Toepassings- en auditdocumentatie is beschikbaar via de onderstaande link. Het Schools of Sanctuary-initiatief is een doorlopend initiatief en er is een constante update van informatie/materialen/bronnen op hun website. De publicatie "A Hundred Thousand Welcomes" beschrijft de oorsprong en ontwikkeling van Places of Sancturary, waarvan Schools of Sanctuary een subset zijn
  https://www.eani.org.uk/school-management/intercultural-education-service-ies/schools-of-sanctuary/school-of-sanctuary

  Te leveren prestaties van projecten
  Hulpbronnen en voorbeelden van School of Sanctuary initiatieven zijn beschikbaar op de project site. Bronnen initiatieven en ontwikkelingen in bestaande Scholen van Heiligdom worden gedeeld met de bredere Plaatsen van Heiligdom beweging. Belangrijk is dat scholen die de status van Heilig toevluchtsoord willen bereiken, kunnen leren van bestaande Goede praktijken en het project kunnen ontwikkelen en aanpassen aan hun eigen context en omstandigheden.

  Reproduceerbaarheid
  Het beschikbare materiaal over initiatieven en programma's die in verschillende scholen zijn ontwikkeld, wordt op de website van "Places of Sanctuary Ireland" geplaatst en kan door scholen in overweging worden genomen bij het ontwikkelen van verdere initiatieven en het indienen van aanvragen om als "School of Sanctuary" te worden erkend.

  Motivatie voor de indiening
  De "Schools of Sanctuary" worden hier genoemd vanwege hun ethos van welkom op alle niveaus van het formele onderwijs, op het hele Ierse eiland en daarbuiten. Als internationale beweging heeft hun basis van openheid en het delen van kennis en praktijken een enorm potentieel om culturen van welkom te ontwikkelen, kritische onderwijsfora waar dynamische integratie kan worden bevorderd en tot bloei kan komen.

  Fondsen:
 • Stichtingen
 • Fonds voor sociale inclusie
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Intercultureel bewustzijn en verwelkomingsinitiatieven met de nadruk op informatie-uitwisseling over de hele beweging
 • Taalcursus
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Juridisch deskundigen
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Aanvullende opmerkingen

  Scholen van toevluchtsoorden, die gekoppeld zijn aan het gemeenschapsinitiatief, bieden zowel een middel om het intercultureel bewustzijn en het onthaal op scholen te bevorderen, als ook om de banden tussen school en gemeenschap aan te halen. Aldus draagt het bij tot het leggen van positieve verbanden tussen de onderwijservaringen van kinderen, de betrokkenheid en het begrip van ouders voor het onderwijsstelsel en de ervaringen van hun kinderen. Door deze verbindingen kunnen de middelen van de gemeenschap en die van de scholen maximaal worden benut ten behoeve van migrantenkinderen, hun gezinnen en de samenleving in het algemeen.

  Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]