Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Hervestiging van vluchtelingen: Aandacht voor onderwijsbehoeften van nieuw aangekomen Syrische en Irakese studenten in Ierland

Beschrijving

Deze interventie werd geleid door de NGO Doras Luimní en gefinancierd door UNHCR en het Departement van Justitie in het kader van het Ierse Programma voor Hervestiging van Vluchtelingen (IRRP) in coördinatie met de gemeenteraad van Limerick. Het doel was om tegemoet te komen aan de behoeften van pas aangekomen Syrische/Iraakse migrantengezinnen op een breed scala aan ondersteuningsgebieden. De interventie werd uitgevoerd in drie geografische gebieden: Laois, (2015-2016), Limerick (2017-2018) en Wexford (2017-2019). Het project volgde een aanpak van gemeenschapsontwikkeling en had een brede opdracht bij het identificeren van holistische behoeften en het ontwikkelen van passende interventies en leeractiviteiten om de integratie van nieuw aangekomen vluchtelingengezinnen te ondersteunen. Interventies waren gericht op het verzekeren van succesvolle toegang tot en deelname aan onderwijs, en het overbruggen van hiaten in taalvaardigheid en gemiste/onderbroken onderwijstrajecten. Bovendien werd aandacht besteed aan de psychosociale behoeften van de deelnemers; Engelse taalondersteuning gericht op de specifieke behoeften van de individuele kinderen en jongeren; bewustmaking van het schoolpersoneel van de specifieke problemen waarmee migrantengezinnen te maken hebben; bewustmaking van migrantengemeenschappen van het Ierse onderwijskader/-verwachtingen; beschikbaarstelling van tolken voor ouders; aandacht voor de voedingsbehoeften van kinderen op school; en financiële steun voor ouders om de schoolkosten te kunnen betalen. Daarnaast werden afzonderlijke ouderintegratieplannen ontwikkeld ter ondersteuning van de integratie in de gemeenschap.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Na afloop van het programma werd geen informatie meer verzameld in overeenstemming met de GDPR. Er was geen officieel ex-evaluatieverslag voor dit initiatief.

  Te leveren prestaties van projecten
  Er werd een toolkit ontwikkeld, gebaseerd op de lessen en de waaier van interventies die uit het project voortkwamen en die nu publiek beschikbaar is. Deze toolkit bestrijkt een breed scala aan gebieden, van pre-arrival en planning, tot bewustmaking, omgaan met financiën, gezondheid en welzijn, ondersteuning van vrouwen, LGBT +, ouderen, mensen met een handicap, lessen voor goede praktijken, aanbevelingen en ondersteuning van kinderen en jongeren. De volledige toolkit is beschikbaar op de volgende link.
  https://doras.org/information-sheets/resources-refugee-resettlement-toolkit/

  Reproduceerbaarheid
  De toolkit vergemakkelijkt de repliceerbaarheid.

  Motivatie voor de indiening
  Dit hervestigingsprogramma van de VN vestigt onze aandacht op het belang van het identificeren van subgroepen binnen hervestigingsregelingen. Het maakt ons ook bewust van de beperkingen van aan tijd gebonden initiatieven. De voortzetting van het programma werd mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van Doral Lúimi, een NGO voor steun aan migranten, wier werk werd voortgezet buiten de oorspronkelijke tijdskaders van het programma. Voortdurende ondersteuning, aandacht voor individuele behoeften en erkenning van het opbouwen van relaties binnen het integratieproces zijn belangrijke aspecten van dit initiatief.

  Fondsen:
 • Regeringsfondsen
 • UNHCR
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Link met lokale vrijwilligersgroepen
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Juridisch deskundigen
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Aanvullende opmerkingen

  Dit project en de ontwikkeling van interventies die gebaseerd zijn op de ervaringen van pas aangekomen Syrische/Iraakse vluchtelingenfamilies biedt waardevolle inzichten in de problemen waarmee pas aangekomen vluchtelingen te maken hebben. De ontwikkelde interventies en steunmaatregelen zijn gebaseerd op hun ervaringen en tonen de noodzaak aan om de individuele, familiale en gemeenschapsgebonden problemen te identificeren en aan te pakken bij het overbruggen van de kloof tussen het onderbroken leven en de toegang tot en deelname aan meer formele institutionele structuren, zoals formeel onderwijs. De ontwikkelde toolkit is een waardevol hulpmiddel dat nu beschikbaar is voor gebruik en aanpassing in andere contexten.

  Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]