Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Hervestiging van Rohingya's in Carlow, Ierland: Integratie van kinderen in de wijdere gemeenschap

Beschrijving

De algemene doelstelling van het programma was de opvang en positieve integratie van 15 Rohingya-vluchtelingengezinnen in Carlow. Voor de integratie van de gemeenschap werd een reeks gemeenschapsinitiatieven ontwikkeld: sport, leiderschapstraining, vrouwenemancipatie, kunstprojecten, theater, Wereld Hijab Dag, het opstellen van een kookboek, informele netwerkondersteuning, en een zomerkamp voor kleuters. Er werd steun voor de integratie van kinderen en jongeren in de gemeenschap en het onderwijs ontwikkeld om te zorgen voor hun participatie, volledige integratie op alle onderwijsniveaus en het gevoel erbij te horen binnen de gemeenschap. De nadruk werd gelegd op de ontwikkeling van vertrouwensrelaties en het gevoel erbij te horen, en op de integratie van de gezinnen in de bredere gemeenschap, waarbij rekening werd gehouden met hun niveau van gesproken Engels, gezinsondersteuning, geslacht, leeftijdsgebonden en individuele behoeften en voorkeuren. Er werd gekozen voor een gezamenlijke aanpak van alle belanghebbenden en ondersteunende diensten: er werd een stuurgroep van instanties opgericht om de diensten te coördineren en er werd een netwerk van befrienders opgezet om de Rohingya-families te helpen verwelkomen en hen te helpen met het dagelijkse leven in de stad. Het project werd in 2008 - 2011 (UNHCR-hervestigingsprogramma) en 2011 - heden (SICAP, Sociaal integratie- en gemeenschapsactiveringsplan, Carlow Integratieforum) in Carlow Town uitgevoerd.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  "Dit hervestigingsprogramma, onder auspiciën van het UNHCR en het ministerie van Justitie, had een specifiek tijdschema, terwijl lokale instanties daarna voor voortdurende steun zorgden. Om te zorgen voor hervestiging in de hele gemeenschap was de medewerking van meerdere instanties nodig. Het verstrekken van duidelijke en actuele gegevens over de achtergrond van de situatie in het land van herkomst is van essentieel belang om het begrip van de gastgemeenschap voor te bereiden. Voortdurende en herhaalde mogelijkheden om toegang te krijgen tot informatie over financiële en andere steuninitiatieven van het gastland wordt aanbevolen, evenals aandacht voor de meer specifieke behoeften van vrouwen, mannen, tieners en jongere kinderen. Hoewel het voor kinderen aanvankelijk moeilijk was om aan onderwijs deel te nemen, hebben flexibiliteit en openheid voor verandering geholpen om de barrières te overwinnen. Het eindverslag van het hervestigingsprogramma voor Rohingya's in Carlow is beschikbaar op de volgende link.
  http://catherines.ie/wp-content/uploads/2017/11/3.-CRRP-ERF-2010-2012-Final-Evaluation.pdf

  Te leveren prestaties van projecten
  Een andere publicatie, Ten Years of Rohingya Resettlement in Carlow Carlow County Development Partnership, geeft een overzicht van het proces, de aanpak, de lessen die zijn getrokken uit het programma en de bijbehorende initiatieven (zie bijgevoegd document "Rohingya Carlow").

  Reproduceerbaarheid
  Dit is een op de context gebaseerd initiatief, waarbij wordt samengewerkt door een reeks gemeenschaps- en onderwijsgroepen en -organisaties. Een grondige analyse van het verslag/de mededelingen en het opbouwen van relaties met plaatselijke belanghebbenden zijn noodzakelijke fundamenten voor het streven naar navolging in andere contextuele locaties.

  Motivatie voor de indiening
  Deze bijdrage toont aan hoe belangrijk het is het kind en de jongere te zien vanuit het perspectief van de gemeenschap. Er wordt ook gewezen op het belang van het identificeren van individuele en groepsleden binnen de gemeenschap bij het ontwikkelen van integratiepraktijken. Bij het vaststellen van de behoeften van kinderen op het gebied van onderwijsondersteuning, wordt de rol van plaatselijke maatregelen en betrokkenheid van de gemeenschap benadrukt. Op die manier wordt duurzame integratie in het leven van de kinderen in het onderwijs, het gezin en de gemeenschap bevorderd.

  Fondsen:
 • Regeringsfondsen
 • SICAP (programma voor sociale inclusie en gemeenschapsactivatie)
 • UNHCR
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Aanvullende opmerkingen

  Verdere ontwikkelingen van dit hervestigingsinitiatief van de gemeenschap zijn onder meer de publicatie van een kookboek in 2015, dat samen met de Rohingya-gemeenschap in Carlow tot stand is gekomen. Het Carlow Integration Forum blijft aanwezig op de sociale media (zie link 1 hierboven), waar saamhorigheid en culturele diversiteit worden gevierd en waar het culturele erfgoed van Rohingya wordt gewaardeerd. Rohingya Action Ireland is een ander forum waar voortdurend wordt gewerkt aan het opbouwen van relaties en vertrouwen tussen de gemeenschappen (zie link 2 hierboven). Jonge Rohingya's zetten hun opleiding voort en verdiepen hun verbondenheid met de gemeenschap door formeel onderwijs te volgen en door te stromen naar voortgezet en hoger onderwijs met de voortdurende steun van de St Catherine's Community Services, waarbij de eerste student momenteel niveau 7 haalt.

  Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]