Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
SIRIUS 2.0 - Project ter voortzetting van het werk van het SIRIUS-beleidsnetwerk voor onderwijs aan migranten

Beschrijving

Dit project is een voortzetting van het werk van het SIRIUS-beleidsnetwerk, dat 's werelds toonaangevende netwerk voor beleidsbeïnvloeding inzake migrantenonderwijs is. Het netwerk gebruikt een theorie van verandering en zijn model is gebaseerd op netwerkontwikkeling, kennisverspreiding, beleidsbetrokkenheid en beleidshervorming. Dit deel van het project loopt van september 2017 tot december 2021, en er zijn 17 landen bij betrokken. De algemene doelstelling van SIRIUS is om het beste bewijs en de beste praktijken in de belangrijkste debatten over onderwijsbeleid in te brengen door mainstreamactiviteiten op het gebied van migratie en onderwijs te mobiliseren en de capaciteit van onderwijsinitiatieven van migranten en basisinitiatieven op te bouwen. De specifieke doelstellingen zijn het analyseren en gezamenlijk creëren van kennis over de belangrijkste uitdagingen en beleidsbenaderingen voor inclusief onderwijs voor kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond; het identificeren, delen en bevorderen van goede beleidspraktijken en het stimuleren van innovatie en mainstreaming in beleidsontwikkeling en -uitvoering; en het op grote schaal verspreiden van resultaten door middel van aanbevelingen, richtsnoeren en instrumenten. Daartoe wordt jaarlijks het pan-Europese verslag "SIRIUS WATCH" gepubliceerd en worden nationale bijeenkomsten met meerdere belanghebbenden gehouden. Op lokaal niveau worden peer learning-activiteiten georganiseerd en elk jaar wordt een internationale beleidsconferentie georganiseerd. SIRUS wordt gefinancierd uit de EU-fondsen ERASMUS+ KA3 plus fondsen van particuliere stichtingen.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Europese Unie
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Volledige leerplicht
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Volgens een evaluatierapport (Salmin, 2019. Zie onderstaande link) wordt SIRIUS erkend als een 'model van goed bestuur' voor migrantenonderwijs, waarbij de aanbevelingen voor hervorming worden aangehaald door belangrijke nationale en internationale onderwijsactoren (UNESCO, OESO, UNHCR), zoals het '2019 Global Education Monitoring Report' van UNESCO. Uit het evaluatieverslag bleek dat SIRIUS erin geslaagd is om zich in te zetten voor leerlingen van migranten en vluchtelingen als onderdeel van een bredere agenda voor inclusief onderwijs door - het vergroten van het bewustzijn over de behoeften van migranten- en vluchtelingenleerlingen aan inclusief onderwijs; - via haar onderzoek en bevindingen empirisch onderbouwde kennis te verschaffen; - invloed uit te oefenen op het beleidsdebat, de beleidsontwikkeling en de beleidsvorming op nationaal en EU-niveau, aangezien de bevindingen van SIRIUS door verschillende internationale organisaties, nationale regeringen en de EC worden gebruikt om concrete beleidsveranderingen te bevorderen en documenten en aanbevelingen voor migrantenonderwijs te schrijven.
  https://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2019/11/Report-on-Evaluation-of-SIRIUS-Key-achievements-1.pdf

  Te leveren prestaties van projecten
  Alle resultaten zijn beschikbaar op de website van het netwerk. Er is een groot aantal onderzoeksrapporten over onderwerpen als onderwijs en leren, meertaligheid, nieuwkomers en multiculturalisme. Naast deze rapporten verschijnt jaarlijks SIRIUS Watch, dat tot doel heeft de ontwikkeling en effectieve uitvoering van inclusief onderwijsbeleid in de hele EU te volgen en te ondersteunen door jaarlijks nieuw bewijsmateriaal over verschillende aspecten van migrantenonderwijs te evalueren en te verzamelen. In 2018 heeft SIRIUS Watch in kaart gebracht hoe synergieën tussen formele en niet-formele onderwijssectoren beter kunnen worden verkend en hoe deze synergieën kunnen worden versterkt en gemainstreamd om de leerervaringen van alle kinderen, en migrantenkinderen in het bijzonder, te verbeteren. De gegevens die voor het SIRIUS Watch-verslag van 2018 zijn verzameld en geanalyseerd, zijn gebaseerd op een grondige literatuurstudie en op bijdragen van de nationale partners van SIRIUS, die deskresearch hebben verricht en interviews hebben afgenomen om de SIRIUS Watch-vragenlijsten in elk van de 17 lidstaten te beantwoorden

  Reproduceerbaarheid
  In de verslagen van SIRIUS Watch 2018 en 2019 wordt in kaart gebracht hoe de synergieën tussen formele en niet-formele onderwijssectoren beter kunnen worden verkend en hoe deze synergieën kunnen worden versterkt en gemainstreamd om de leerervaringen van alle kinderen, en van migrantenkinderen in het bijzonder, te verbeteren.

  Motivatie voor de indiening
  Aangezien SIRIUS de beste praktijken naar belangrijke debatten over onderwijsbeleid leidt, is het een ideaal project om de beste praktijken onder de aandacht te brengen. De nadruk ligt op het aantonen van de sterke punten van het mobiliseren van mainstream migratie- en onderwijsactiviteiten en het opbouwen van de capaciteit van migranten- en basisonderwijsinitiatieven. Het heeft een reëel potentieel om beleidsontwikkeling en -implementatie te mainstreamen.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Stichtingen
 • Type van actie:
 • Organisatie van een Europees beleid en netwerk inzake onderwijs voor migranten
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]