Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Migrant Leraar Project

Beschrijving

Het Migrant Teacher Project, dat in 2017 is opgericht, heeft als doel de participatie van allochtone, internationaal opgeleide leerkrachten (IIET's) in Ierse basis- en postprimaire scholen te vergroten. Onderzoek toont aan dat er enorme voordelen verbonden zijn aan het hebben van een diverse onderwijspopulatie. Migrantenleerkrachten geven een nieuwe dimensie aan de klaslokalen met een verscheidenheid aan perspectieven en expertise die de kinderen en het onderwijssysteem ten goede komen. Het project verstrekt informatie, advies en opleiding aan migrantenleraren die hun diploma buiten Ierland hebben behaald, om hen te helpen hun beroep in Ierland voort te zetten. Alle leerkrachten die in Ierland op door de overheid gefinancierde scholen willen werken, moeten zich laten registreren bij de Education Council of Ireland. De Council onderzoekt de kwalificaties van buiten Ierland gediplomeerde leraren, en stelt gewoonlijk "tekortkomingen" vast die moeten worden verholpen voordat volledige registratie mogelijk is. Het project werkt met deze leerkrachten samen om hen te helpen bij het registratieproces en het zoeken naar werk. Het project biedt een overbruggingsprogramma voor ongeveer 40 migrantenleraren per jaar, faciliteert een netwerk van scholen en houdt zich bezig met onderzoek en belangenbehartiging. Dit project wordt medegefinancierd via het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie door het Ierse ministerie van Justitie en Gelijkheid, en door het ministerie van Onderwijs en Vaardigheden.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Niet voor het publiek beschikbaar. Mondelinge evaluaties na afloop van het project.

  Te leveren prestaties van projecten
  Hulpmiddelen zijn beschikbaar op de projectsite. Het project biedt ook een overbruggingsprogramma ('Being a Teacher in Ireland', zie onderstaande link) dat gericht is op leerkrachten met een immigrantenachtergrond die in het bezit zijn van internationale lesbevoegdheden op primair en post-primair (secundair) niveau, en die nu in Ierland wonen. Het is bedoeld om deze leerkrachten extra kennis, vaardigheden en vertrouwen bij te brengen om hun professionele ontwikkeling te bevorderen en hen te helpen werk te vinden op scholen in Ierland.
  https://www.mie.ie/en/research/research_projects/migrant_teacher_project/migrant_teacher_bridging_programme/

  Reproduceerbaarheid
  Mogelijk, na analyse van de details van verwante projectinitiatieven: Overbruggingsprogramma voor migrantenleraren Netwerken van scholen.

  Motivatie voor de indiening
  Dit initiatief, dat is toegespitst op de opleiding van migrantenleraren, vult een leemte op in de ondersteuning van de participatie van migrantenleraren aan het lerarenberoep. Het erkent de belemmeringen die zij ondervinden en pakt die via zijn programma aan. Het ondersteunen van een grotere diversiteit in het lerarenberoep werkt door in de grotere diversiteit van rolmodellen voor kinderen en jongeren in het onderwijs, waar het belang van zichzelf gespiegeld zien belangrijke gevolgen heeft voor gelijke deelname en het resultaat van het onderwijs voor studenten.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Belangenbehartiging
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Aanvullende opmerkingen

  Het Migrant Teachers Project lanceerde in 2021 een formeel schoolnetwerk. Dit netwerk zal steun bieden aan migrantenleerkrachten die op zoek zijn naar schoolervaring en werk, en aan scholen die migrantenleerkrachten ondersteunen en de heersende culturele barrières die deze leerkrachten ervaren, aan de kaak stellen. Aan deze scholen zal ondersteuning en training worden aangeboden, zodat ze belangrijke pleitbezorgers binnen het systeem worden, die de voordelen van de integratie en opneming van migrantenleraren in het Ierse lerarenkorps promoten. Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2014-2020 en wordt gesteund door het ministerie van Kinderen, Gelijkheid, Handicap, Integratie en Jeugd en het ministerie van Onderwijs.

  Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]