Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Sport tegen racisme Ierland (SARI) - Soccernieten, Hijabs en Hat-tricks, en Diversen Stad

Beschrijving

SARI (Sport Against Racism Ireland) is een NGO zonder winstoogmerk die "culturele integratie, sociale insluiting en cohesie in de Ierse Republiek, Noord-Ierland en daarbuiten ondersteunt door sport te gebruiken als medium om racisme, sektarisme, vreemdelingenhaat, homofobie en alle andere vormen van discriminatie te bestrijden in een kader van mensenrechten". De projecten gebruiken het medium sport voor culturele integratie en sociale insluiting van jongeren met een migrantenachtergrond. Het project Soccernites is een gratis ontwikkelingsprogramma voor jeugdvoetbal en -onderwijs met tweemaal per week training en coaching voor jongens en meisjes van 14-18 jaar. Hijabs and Hat-tricks ging begin 2014 van start om jonge moslimvrouwen en -meisjes de kans te geven om te voetballen. Diverse City FC is een ander project dat openstaat voor alle meisjes en jonge vrouwen van 15+. De voetbalopleidingsprogramma's omvatten het programma "Voetbal voor inzetbaarheid" en de deelname aan de President's Gaisce Award. Het hoofddoel is de bevordering van de menselijke ontwikkeling van jongens en meisjes met een migrantenachtergrond, door middel van onderwijsprogramma's in een kader van mensenrechten. De projecten worden gefinancierd door de UEFA Foundation for Children en werden ooit gefinancierd door Beyond Sport, Sony Mobile Young Leader-programma.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  2020 monitoring en evaluatie is momenteel aan de gang.

  Te leveren prestaties van projecten
  Er zijn middelen beschikbaar op de projectlocatie.

  Reproduceerbaarheid
  De SARI-website bevat een rubriek met informatie over de mogelijkheden om sport in te zetten als middel tot integratie en wederzijds begrip tussen culturen en religies. Een gerichte selectie van publicaties, waaronder academische kritieken en persoonlijke verhalen. Samen vormen ze een bron van informatie waarmee initiatieven kunnen worden ontwikkeld, geïnformeerd en ingebed in bestaande kennis en ervaringen. Het is geen communicatie-instrumentarium, maar het potentieel ervan om de ontwikkeling van contextgevoelige en op kennis gebaseerde initiatieven te onderbouwen, is immens.

  Motivatie voor de indiening
  Dit project brengt integratie van migranten, antiracistisch bewustzijn en kansen voor jonge meisjes in de sport samen. Het is uniek in zijn streven om de perspectieven en mogelijkheden in de sport te verruimen. De stimulerende en door jongeren geleide omgeving biedt enorme mogelijkheden voor het aanleren van vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen voor een anders potentieel bijzonder gemarginaliseerde groep meisjes.

  Fondsen:
 • Beyond Sport
 • EU-fondsen
 • Sony Mobile Young Leader-programma
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Beroepsopleiding
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Coaches zijn ook jeugdleiders en komen uit migranten- en vluchtelingenmilieus
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Juridisch deskundigen
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Aanvullende opmerkingen

  Veel studenten volgen ETB-cursussen (Education Training Board) die worden aangeboden door CDETB (City of Dublin Education and Training Board), die met SARI contact onderhoudt over de ontwikkeling van de cursisten. Sommigen van hen volgen PLC-cursussen (Post Leaving Certificate) en stromen door naar de universiteit. We hebben een aantal jonge vrouwen uit Brazilië in ons Diverse City-team. Het doel is om de weerbaarheid van de stagiairs op te bouwen en hen te faciliteren om lid te worden van sportclubs, coaching badges te behalen en actieve burgers te worden. In oktober 2015 won Hijabs and Hat-tricks de Best New Project Award bij de prestigieuze Beyond Sport Awards in Londen.

  Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]