Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
EG-actieplan voor de integratie van onderdanen van derde landen

Beschrijving

Het actieplan voor integratie biedt de EU-lidstaten een gemeenschappelijk beleidskader voor de verdere ontwikkeling en versterking van hun nationale integratiebeleid voor migranten uit derde landen, en beschrijft de beleidsmatige, operationele en financiële steun die de EG ter ondersteuning van deze acties kan verlenen. Met betrekking tot onderwijs bevat het actieplan een aantal specifieke aanbevelingen voor de lidstaten: - Zorg voor online taaltoetsing en online taalonderricht voor nieuwkomers uit derde landen, met name vluchtelingen, via de online taalondersteuning van Erasmus+. - Steun verlenen aan evenementen voor intercollegiaal leren met betrekking tot belangrijke beleidsmaatregelen, zoals welkomstlessen, vaardigheids- en taalbeoordeling, steun voor niet-begeleide kinderen, intercultureel bewustzijn, erkenning van academische kwalificaties en integratie in het hoger onderwijs. - De schoolgemeenschap ondersteunen bij het bevorderen van inclusief onderwijs en het aanpakken van de specifieke behoeften van migrantenleerlingen via het COM-onlineplatform School Education Gateway. - Wegnemen van belemmeringen voor de deelname van meisjes en jongens uit derde landen aan voorschools onderwijs door middel van de ontwikkeling van het Europees kwaliteitskader voor opvang en onderwijs voor jonge kinderen (ECEC), met inbegrip van hulp aan ECEC-personeel om in te spelen op de specifieke situatie van gezinnen. - leerkrachten en schoolpersoneel uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om met diversiteit om te gaan, en de aanwerving van leerkrachten met een migrantenachtergrond te bevorderen. - Bevorderen en ondersteunen van de participatie van migrantenkinderen in voor- en vroegschoolse educatie en opvang.

Categorie:
 • Andere instrumenten en middelen
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Europese Unie
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs
  Beleidsnota's gericht tot:
 • Internationale/supranationale lichamen
 • Nationale regeringen
 • Regionale/federale administratie
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  Latest report on psychosocial integration and well-being indicators now available

  november 12th, 2021|News|

  The last report on indicators of socio-educational integration of refugee and migrant children is now available. This paper is the third and final in a series of qualitative research carried out by IMMERSE partners in an initial phase of [...]

  Data collection among migrant and refugee children in Europe underway

  oktober 8th, 2021|News|

  After long delays due to Covid-19, IMMERSE has entered an exciting new phase of the project - large-scale primary data collection. This phase will be carried out for 24 months and will lead to a generation and collection of data [...]