Online digitale databank – Hulpbron

Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Omarmen van diversiteit, voeden van integratie, leren voor het leven project (EDNIP)

Beschrijving

EDNIP was een onderzoeks- en interventieproject onder leiding van het Transforming Education through Dialogue Project (TED), de Curriculum Development Unit, en het Mary Immaculate College (MIC) in Limerick, Ierland. EDNIP kwam tot stand door discussie met leden van de PLUS en OSCAILT DEIS schoolnetwerken, gefaciliteerd door TED en gericht op het delen van de ervaringen van de vijf deelnemende scholen met het ondersteunen van migrantengezinnen. EDNIP ontwikkelde een effectief managementschema, communicatiestrategieën en een meerlagig, holistisch interventiemodel. EDNIP trachtte integratie te bevorderen door het modelleren van effectieve inclusieve transparante bestuurspraktijken; het luisteren naar en leren van schoolpersoneel, ouders en kinderen; het bevorderen van capaciteitsopbouw voor schoolpersoneel; het koesteren van betrokkenheid van ouders en de gemeenschap en het ontwikkelen van vaardigheden; het aanbieden van een verscheidenheid aan mogelijkheden voor schooltijd, naschoolse opvang en vakanties; het modelleren van effectieve interagentschappen; en het zich laten informeren door de literatuur over integratie en beste praktijken. EDNIP was een partnerschapsproject tussen MIC, de vijf scholen, het ministerie van Onderwijs, Tusla Educational Support Services, Limerick City and County Council, Limerick and Clare Education and Training Board en Limerick Education Centre. EDNIP liep van 2017 tot 2019. Een verkorte versie liep in 2020/2021 en zal doorlopen tot 2023. EDNIP werd gefinancierd door het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (75%) en door TED en een filantropische trust (25%).

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Ierland
 • Taal:
 • Engels
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  "Nurturing Integration Project (EDNIP): het delen van het verhaal, de evolutie, het model en de resultaten van een onderzoeks- en interventieproject in vijf DEIS Band 1 basisscholen in Limerick City 2017-2019. Het beschrijft in detail de oorsprong van het initiatief, de reikwijdte, het bestuur en de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen tot het succes ervan, waaronder de inzet van de vijf betrokken schooldirecteuren, de kracht van hun netwerk en de medewerking en steun van collega's in het Mary Immaculate College. De visie en het inzicht die in het project verankerd waren en die een meerlagige visie op onderwijsondersteuning inhielden waarbij rekening werd gehouden met kinderen, hun gezinnen en gemeenschappen, droegen in belangrijke mate bij tot het succes van het project. Het verslag van het project is beschikbaar op de volgende link".
  https://www.mic.ul.ie/sites/default/files/uploads/140/EDNIP%202020%20Full%20Report.pdf

  Te leveren prestaties van projecten
  Projectverslag.

  Reproduceerbaarheid
  Het project is uitgevoerd in 5 scholen (zoals gepland). Maar er is geen sprake van overdraagbaarheid buiten het project, naar andere contexten.

  Motivatie voor de indiening
  Dit project is ontstaan door de identificatie van problemen die zich voordeden in scholen die migrantenkinderen probeerden te ondersteunen, in het lokale netwerk van schooldirecteuren. Het succes en de reikwijdte van het project zijn gebaseerd op de motivatie van de schooldirecteuren en hun netwerk, de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en lokale autoriteiten. De reikwijdte van het project, dat initiatieven binnen en buiten de schooltijd en -activiteiten omvat, verankert het in de behoeften van kinderen en hun gezinnen.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Filantropische bronnen
 • TED
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Taalcursus
 • Management- en interventiemodel
 • Doel:
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Directeuren, leerkrachten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Opvoeders
 • Statutaire organisaties
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Studenten / ouderverenigingen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Latest news

  Together we make all the difference

  Sharing insights on inclusion of migrant and refugee children in Spain on October 26th

  oktober 24th, 2023|News|

  The University Institute of Studies on Migration (IUEM), established by Comillas Pontifical University in 1994 as a specialized research center to address the complexities and the political and social transformations brought about by migratory events, is pleased to announce the [...]

  IMMERSE co-creatie aanpak: inspirerende goede praktijken voor mijn school identificeren en evalueren

  oktober 22nd, 2023|Co-creatie|

  Scholen, als belangrijkste onderwijsomgevingen, en leerkrachten, als belangrijkste onderwijsactoren, spelen een belangrijke rol in de sociaal-educatieve inclusie van migrantenkinderen. In dit verband moet de implementatie van efficiëntere onderwijsmodellen voor de sociaal-educatieve inclusie gebaseerd zijn op een kindgerichte aanpak, waarbij migranten- [...]

  Get ready to dive into the IMMERSE Project Dissemination Event in Brussels

  oktober 21st, 2023|News|

    These weeks, our schedules are filled with a series of exciting events. The next one we'd like to introduce takes place online, right from Brussels. Active Citizen Europe, a non-profit organization dedicated to promoting the integration of young people into [...]

  Ga naar de inhoud