Οι συντονιστές των εργαστηρίων πρέπει να έχουν πάντα υπόψη τους τις ακόλουθες αρχές και να ενεργούν σύμφωνα με αυτές.

Ουδετερότητα
Το κίνητρό μας για την τήρηση της αρχής της ουδετερότητας είναι να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη όλων, απέχοντας πάντοτε από οποιαδήποτε ανάμειξη σε εχθροπραξίες και αντιπαραθέσεις πολιτικού, φυλετικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα. Η ουδετερότητα έχει πολλές διαστάσεις. Οι καθημερινές μας πράξεις μπορούν να αποτελέσουν τη μοναδική απόδειξη του σεβασμού μας στην αρχή της ουδετερότητας και έτσι να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι.
Δέσμευση
Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να συμμετέχουν, καθώς η ενεργή συμμετοχή παρέχει μια πραγματική ευκαιρία για επηρεασμό της κοινότητας. Η διαδικασία συμμετοχής θα κοινοποιηθεί έγκαιρα, με τρόπο εύληπτο και σαφή και με τη χρήση της/των πλέον κατάλληλης/ων μεθόδου/ων για τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες, ώστε να αναπτύξουν ταυτόχρονα τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την αυτοπεποίθησή τους.
Ενθάρρυνση
Για εμάς η ενθάρρυνση αποτελεί θεμελιώδη πλευρά της θετικής ανατροφοδότησης που εστιάζει κυρίως στην προσπάθεια ή τη διαδικασία βελτίωσης και όχι στα αποτελέσματα. Ενθάρρυνση είναι η αναγνώριση, η αποδοχή και η μετάδοση πίστης σε έναν συμμετέχοντα, έτσι ώστε το άτομο να αισθάνεται ότι αξίζει και εκτιμάται, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει.
Επικοινωνία
Για να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον και να οικοδομήσουμε ενεργά την εμπιστοσύνη, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε παραγωγικές και εποικοδομητικές συζητήσεις. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να συντονίζουμε ενεργά και να ακούμε με περιέργεια και προσοχή, ώστε να κατανοήσουμε και τελικά να επιτύχουμε τη δημιουργία μιας σύνδεσης και μιας σχέσης. Εκτίμηση
Κατά τη συνεργασία με τους συμμετέχοντες είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε προσεκτικά τις ανάγκες όλων και να λαμβάνουμε όλους υπόψη, όπως για παράδειγμα κατά τη λήψη μιας απόφασης. Ως εκ τούτου, πρέπει να δίνεται αξία και σημασία στους συμμετέχοντες
Σεβασμός
Ο σεβασμός είναι βασικός κανόνας για όλους τους συμμετέχοντες. Ξεκινάει με την ενεργητική ακρόαση των ιδεών και συναισθημάτων των ομιλητών. Συνεπάγεται επίσης την αποδοχή των διαφορών του καθενός και ταυτόχρονα τη διατήρηση του αυτοσεβασμού του.
Υπομονή
Η υπομονή είναι ιδιαιτέρως σημαντική στη συνεργασία μας με τους άλλους, καθώς συμβάλλει στην προώθηση ενός ήρεμου και παραγωγικού κλίματος. Η υπομονή σάς επιτρέπει να διατηρείτε μια ήρεμη συμπεριφορά και έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λήψη αποφάσεων και την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων. Συνολικά αυτό θα οδηγήσει σε μειωμένα επίπεδα άγχους μεταξύ των συμμετεχόντων.
Δομή
Η δομή των εργαστηρίων είναι πολύ σημαντική, καθώς τους δίνει μία κατεύθυνση και διευκολύνει την επίτευξη του τελικού στόχου. Χωρίς δομή είναι εύκολο να παρασυρθείτε και να ξεφύγετε από το θέμα.Ένα καλά δομημένο εργαστήριο βοηθά επίσης στη διαχείριση του χρόνου και παρέχει στους συμμετέχοντες ένα πλαίσιο ώστε να γνωρίζουν ποια είναι η πρόοδος που έχουν σημειώσει.