Als je de rol van workshopbegeleider op je neemt, moet je altijd de volgende principes in gedachten houden en dienovereenkomstig handelen

Neutraliteit
Onze motivatie om vast te houden aan het principe van neutraliteit is ervoor te zorgen dat iedereen vertrouwen heeft, door niet deel te nemen aan vijandelijkheden en, te allen tijde, aan controverses van politieke, raciale, religieuze of ideologische aard. Neutraliteit heeft vele dimensies. Alleen alledaagse handelingen kunnen respect voor het neutraliteitsprincipe aantonen en zo het vertrouwen van iedereen winnen en een omgeving creëren waarin elke deelnemer zich welkom voelt.
Deelname
Ons doel is om de deelname van alle belanghebbenden aan te moedigen en mogelijk te maken, aangezien betrokkenheid een echte kans biedt om een gemeenschap te beïnvloeden. Het engagementproces zal duidelijk worden gecommuniceerd, op een manier die gemakkelijk te begrijpen is, binnen een redelijk tijdsbestek en met behulp van de meest geschikte methode(n) voor deelnemers om tegelijkertijd hun vaardigheden, kennis en vertrouwen te ontwikkelen.e
Aanmoediging
Voor ons is aanmoediging de fundamentele houding van positieve feedback die in de eerste plaats gericht is op inspanning of verbetering in plaats van op resultaten. Bemoediging is het erkennen, accepteren en overbrengen van vertrouwen in een deelnemer zodat deze zich gewaardeerd en gewaardeerd voelt ongeacht de resultaten die hij of zij behaalt.
Communicatie
Om effectiever te communiceren willen we een veilige omgeving creëren en actief vertrouwen opbouwen voor productieve en effectieve gesprekken. Daarom is het essentieel om te leiden met aanwezigheid en te luisteren met nieuwsgierigheid en aandacht om te begrijpen en uiteindelijk verbinding en verstandhouding op te bouwen. Overweging
Bij het werken met deelnemers is het belangrijk om goed na te denken over ieders behoeften en daar rekening mee te houden, bijvoorbeeld bij het nemen van een beslissing. Daarom moeten deelnemers waarde en belang krijgen.e
Respect
Respect is een basisregel voor elke deelnemer. Het begint met luisteren naar elke spreker en zijn of haar ideeën en gevoelens. Het impliceert ook de acceptatie van ieders verschillen en tegelijkertijd het behoud van zelfrespect.
Geduld
Wanneer je met anderen werkt, is geduld bijzonder belangrijk omdat het bijdraagt aan een kalme en productieve omgeving. Geduld stelt je in staat om een kalme houding te behouden en resulteert in betere besluitvorming en begrip voor de gevoelens van anderen. Over het algemeen leidt dit tot minder stress voor de deelnemers.
Structuur
Structuur is heel belangrijk omdat het je workshop richting geeft en het gemakkelijker maakt om het einddoel te bereiken. Zonder structuur is het makkelijk om op een zijspoor te raken en van het onderwerp af te dwalen. Een goed gestructureerde workshop helpt ook bij timemanagement en geeft deelnemers een kader zodat ze weten welke vooruitgang ze hebben geboekt.