Teamoefening Baksteen

Sterke punten

De oefening kan gebruikt worden als opwarmertje voor projecten en andere planningsprocessen. Ze kan ook gebruikt worden bij teambuilding.

Zwakke punten

Conversatie.

Doel

Een teambuildingsproces starten en deelnemers leren hoe ze het effectiefst kunnen communiceren voor een productief resultaat.

Doelstellingen

 • Deelnemers laten samenwerken tijdens het besluitvormingsproces
 • Kan worden gebruikt als onderdeel van voorbereidingsoefeningen voor projectmanagements
 • Betrek elke deelnemer bij de groep

Materialen

 • Werkplek voor elk team
 • Een aantal grote indexkaarten (bijvoorbeeld 10 per team)
 • Kleine indexkaarten (20 per team)
 • Houten stokjes (10 per team) en masking tape in stroken van 25 cm (10 per team)

Procedure
De deelnemers bouwen een constructie met indexkaarten, plakband en houten stokken.

Dit bouwwerk moet “zonder hulp” een baksteen kunnen dragen (de begeleider geeft details). De structuur moet minstens 25 centimeter hoog zijn. De baksteen moet bovenaan de structuur worden geplaatst.

Deze structuur moet tegen zo laag mogelijke kosten worden gebouwd en het materiaal mag alleen van de facilitator worden gekocht.

Er mag geen ander materiaal worden gebruikt.

Je hebt 20 minuten om je bouwwerk te bouwen. Er worden geen “beloningen” gegeven als een team het bouwwerk in minder tijd af heeft.

Geen enkel team kan zijn bouwwerk testen met de baksteen totdat alle teams klaar zijn. Het team dat een bouwwerk bouwt dat aan de specificaties voldoet tegen de laagste kosten, wint.

Er kunnen uitdagingen ontstaan als sommige deelnemers het niet eens zijn over een bepaald punt. Dan moet iedereen samen overleggen en onderhandelen over een oplossing.

Debrief

Vraag het team wat ze hebben geleerd over:

 • Samenwerking in teams
 • Besluitvorming
 • Conflict
 • Wat zouden ze de volgende keer anders kunnen doen?

Touwtrekken

Sterke punten

Kort leuk spel om de discussie op te breken met een leuke fysieke activiteit. Het is een mogelijke manier om de energie van de groep terug te winnen na een pauze en verder te gaan met de inhoud van de workshop.

Zwakke punten

Als de groep al energizers heeft gehad en de leden energiek zijn, kan het uit de hand lopen en gewelddadig worden. De facilitator moet zich richten op de groep en de leden waarschuwen.

Doel

Laten zien hoe creativiteit essentieel is voor geweldloze probleemoplossing.

Doelstellingen

 • De leden creatief laten nadenken over de gegeven taak en de (niet) gegeven regels in vraag stellen.

Materialen

 • Geen speciale voorbereiding
 • Tijd: 5-10 minutens

Procedure

Zonder de naam of het doel van de oefening te bespreken, vraag je alle deelnemers om een paar te vormen. Laat de tweetallen tegenover elkaar gaan staan met de linker- of rechtervoet naar voren en de voeten tegen elkaar en de handen in elkaar geklemd zoals bij een handdruk. Vertel de groep dat er een lijn is tussen elk paar elkaar rakende voeten en dat wanneer de begeleider ‘Ga’ zegt, het ieders doel is om hun partner over die lijn in je eigen ruimte te krijgen.

Let op paren die iets anders doen. De begeleider kan het trekken op elk moment stoppen door ‘Stop’ te zeggen. Laat het niet zo uit de hand lopen dat iemand gewond kan raken. Vraag de groep wat er is gebeurd. Over het algemeen heeft de grotere of snellere persoon gewonnen. Hier is niet veel discussie voor nodig.

Als er duo’s zijn die een andere oplossing hebben bedacht dan te proberen elkaar naar de overkant te trekken, laat ze dan beschrijven en demonstreren voor de groep wat ze hebben gedaan. Zo niet, neem dan een willekeurige deelnemer en ga in de starthouding staan. Zeg nu tegen deze deelnemer: ‘Laten we van plaats ruilen’ en draai, met de handen nog steeds in elkaar geklemd, langzaam rond totdat de begeleider en de deelnemer van plaats hebben geruild.

 1. Ga door naar de volgende oefening en laat de les op zich inwerken.
 2. Maak enkele korte punten in de vorm van een lezing:
  – Geweldloosheid gaat over creatieve oplossingen zonder verliezers
  – Met geweldloze oplossingen wint zelfs de grootste ‘winnaar’ zonder dat er veel energie, middelen, enz. worden verspild.
  – Beperk jezelf niet door regels te volgen die niet bestaan.
  – Als je minder machtig bent, is je enige optie slimmer te zijn.
 3. Start een discussie over gewelddadige versus geweldloze probleemoplossing.

Twee, vier, acht oefening

Sterke punten

Sessie kan een groep dichter bij elkaar brengen en doet de leden beseffen dat ze basisprincipes gemeen hebben. Ze leren ook hoe ze geweldloos met elkaar kunnen communiceren tijdens het argumenteren voor hun eigen principe.

Zwakke punten

Sessie is tijdsintensief en vergt concentratie en motivatie van de leden. Kan ook sneller gedaan worden met minder discussie, maar het is de moeite waard om ruim de tijd te nemen voor deze oefening.

Doel

Een diepere discussie mogelijk maken over de persoonlijke en principiële dimensies van geweldloosheid.

Doelstellingen

 • Een hoger niveau van consensus helpen ontwikkelen over onderliggende principes die belangrijk zijn voor die specifieke groep mensen.
 • Taak vereist enige discussie om tot overeenstemming te komen
 • Leden kunnen nadenken over hun eigen acties

Materialen

 • Pennen en papier
 • Tijd: 80-90 minuten

Procedure

Begin met een korte schets van consensus. Het is gebaseerd op vertrouwen en respect – het is belangrijk om ‘opkomende’ ideeën en oplossingen toe te laten; het doel is niet om je eigen ideeën te sterk toe te eigenen om principes te vinden die het best weerspiegelen waar de groep staat.

 • Vraag iedereen om zijn of haar eigen vijf ‘basisprincipes van geweldloosheid’ op te schrijven die voor hem of haar belangrijk lijken. (5min)
 • Vraag de groep om tweetallen te vormen. Vraag elk paar om een gemeenschappelijke vijf principes te bedenken waar jullie beiden tevreden mee zijn. (10min)
 • Geef elk paar de opdracht een ander paar te zoeken om een viertal te vormen. Bespreek opnieuw met z’n allen en beslis over vijf kernprincipes waar jullie tevreden over zijn. (15min))
 • Vorm twee gelijke groepen om zes kernprincipes van geweldloosheid te ontwikkelen. Stimuleer het creatief samenvoegen van ideeën. Als consensus moeilijk wordt, laat dan een groter aantal principes toe. (20min)
 • Ontwikkel vervolgens als hele groep een lijst van 8 kernprincipes van geweldloosheid. Schrijf deze op een muur of grafiek. Als consensus moeilijk wordt, kun je weer een groter aantal principes toevoegen. (10-20min)
 • Evalueer en debrief het proces. (15min)

Verschillende groepen zullen tot verschillende principes komen. Het is soms de moeite waard om een lijst met principes te laten zien zoals ontwikkeld door Martin Luther King of anderen als voorbeeld van wat andere activisten belangrijk vonden.

Opwarmen: Machine

Sterke punten

Geschikt voor een vrij korte opwarming en om elkaars vertrouwen te winnen. Het is ook geschikt om elkaar te leren kennen en verhoogt de aandacht van de deelnemers.

Zwakke punten

Sessie is niet geschikt als de groep al energiek is, omdat het aandacht en gevoeligheid vraagt.

Doel

De deelnemers leren elkaar waarnemen in hun bewegingen en gedrag en verdienen elkaars vertrouwen.

Doelstellingen

 • Elkaars reactie opmerken
 • Adequaat op elkaar reageren

Materialen

 • Geen speciale voorbereiding
 • Tijd: 5-10 minuten

Procedure

De groepsleden stellen zich op aan één kant van de ruimte. Eén deelnemer gaat de ruimte in, zoekt een positie en voert één eenvoudige beweging uit die zichzelf herhaalt. Bij die beweging maakt de persoon een passend geluid. Op dezelfde manier voegt een tweede persoon zich bij de eerste en voert een eenvoudige beweging uit en articuleert een passend geluid.

De bewegingen en geluiden van beide deelnemers moeten in elkaar overlopen. Beetje bij beetje komen alle andere groepsleden erbij, zodat alles uitmondt in een complexe constructie van bewegingen en geluiden.

Variatie: Als de machine klaar is, kan de snelheid van de bewegingen en het geluid worden verhoogd, tot een maximum is bereikt. Daarna vertraagt de machine, tot hij stilstaat.

Advies: Tijdens het spel is het handig om je een lopende band, een pers, etc. voor te stellen. Je kunt de machine meerdere keren bouwen en erop letten dat de afzonderlijke onderdelen van de machine steeds beter op elkaar aansluiten.