Het IMMERSE-team gebruikte het Lundy Participatiemodel als informatiebron voor de co-creatieactiviteiten met kinderen, waaronder activiteiten met de Adviesgroep Kinder- en Jongerenonderzoek en de workshops voor beleidsoverleg.

Dit model is ontwikkeld door professor Laura Lundy (Queen’s University of Belfast en University College Cork).

Het model biedt een manier om artikel 12 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind (IVRK) te conceptualiseren, dat bedoeld is om zich te richten op vier onderling samenhangende elementen om de participatie van kinderen en jongeren in de besluitvorming te vergemakkelijken.

  • Ruimte: Kinderen moeten de kans krijgen om hun mening te geven.

  • Voix: SLes enfants doivent avoir la possibilité d’exprimer leur point de vue.

  • Publiek/strong>: Er moet naar de mening geluisterd worden.

  • Invloed: Er moet naar de mening worden gehandeld, indien van toepassing.”