Om een gemeenschappelijke standaard te garanderen bij het faciliteren van de workshops, focusgroepen en andere activiteiten, moeten de volgende overeengekomen principes alle facilitatoren, onderzoekers en projectplanners informeren in zowel de plannings- als de implementatiefase van alle stakeholderactiviteiten.

Gemeenschappelijke kennisbank
Profiteert van de collectieve expertise van alle betrokken belanghebbenden, waarbij de stem van migrantenkinderen centraal staat bij elke activiteit
Collaboratieve werkomgeving
Dynamische feedback, validatie en promotie van projectresultaten door belanghebbenden, rekening houdend met alle perspectieven, ervaringen en expertise van deelnemende gemeenschapsleden om hervormingsvoorstellen, strategieën en processen te verbeteren.
Gender- en inclusieperspectief
L’égalité sera promue et prise en compte dans toutes les activités.
Proactivity and EngagementProactiviteit en Betrokkenheid
Online en on-site enquêtes, raadplegingen en workshops zullen de interactie met belanghebbenden uit de eerste hand vergemakkelijken.
Open dialoog en communicatie
Actieve betrokkenheid zal leiden tot een beter begrip bij het publiek van de situatie van vluchtelingen- en migrantenkinderen in Europa en tot een groter bewustzijn van de noodzaak om de integratie van vluchtelingen- en migrantenkinderen in scholen en andere leeromgevingen te meten en te monitoren.