Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
KAIRÓS MAJADAHONDA VERENIGING. Zorg en steun voor kinderen en tieners die het risico op sociale uitsluiting lopen, en hun gezinnen

Beschrijving

KAIRÓS MAJADAHONDA is een vereniging die werkt met kinderen en adolescenten die het risico lopen op sociale uitsluiting en hun gezinnen, in drie verschillende settings binnen de Gemeenschap van Madrid (enkele opvang- en dagverzorgingscentra in de wijken Pan Bendito en La Ventilla, en "El Gallinero", een Roma-krottenwijk in La Cañada Real). Hier woont een groot aantal Roma, en de laatste jaren is ook het aandeel van de migrantenbevolking toegenomen. Het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen levert vaak problemen op, met hoge percentages marginalisatie en criminaliteit. De algemene doelstellingen van het project zijn: a) Integratie van kinderen en jongeren in een risicosituatie (educatieve, sociale en arbeidsintegratie); b) Integrale menselijke promotie van kinderen die het risico lopen op sociale uitsluiting en/of marginalisatie; c) Kinderen waarden bijbrengen en een gezonde, respectvolle en geëngageerde levenswijze bevorderen, waarbij vrijgevigheid, betrokkenheid, dienstbaarheid en gevoeligheid voor het lijden van anderen worden gestimuleerd. d) Kinderen in een risicosituatie, adolescenten en hun gezinnen bijstaan in hun educatieve en inclusieve proces, hen steun bieden en hen levensalternatieven aanreiken. De eerste keer dat dit project werd uitgevoerd was in 1993 en het loopt nog steeds. Het project wordt gefinancierd door de Stichting "La Caixa" en sociale projecten van Bankia, plus particuliere donaties.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Spanje
 • Taal:
 • Spaans
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Toegang tot gezondheidszorg
  • Volledige leerplicht
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • De vaardigheden van kinderen in de taal van het gastland
  • Toegang tot een juridisch statuut
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Er is geen toegankelijke informatie over de tijdstippen waarop dit programma is uitgevoerd en derhalve ook geen openbare informatie over de mogelijke evaluaties achteraf (hoewel zij interne evaluaties van elke activiteit uitvoeren).

  Te leveren prestaties van projecten
  Informatie niet beschikbaar

  Reproduceerbaarheid
  Dit project is opgezet om te worden toegepast in een zeer specifieke context in een paar wijken in Madrid (Spanje). Het is niet de bedoeling het project te herhalen. Niettemin is het project veelomvattend genoeg om te worden toegepast in elke andere wijk met soortgelijke kenmerken (d.w.z. weinig economische middelen, migrantenbevolking, schooluitval...).

  Motivatie voor de indiening
  KAIRÓS MAJADAHONDA ASSOCIATION richt zich op alle mogelijke interventiegebieden en -niveaus die van belang zijn voor de bevordering van de integratie van migrantenkinderen (d.w.z. werken met de kinderen aangepast aan de verschillende leeftijden en onderwijsniveaus, werken met het hele gezin; educatieve, sociale en juridische oriëntatie; koppeling tussen de school en de plaatselijke organisatie en het gezin).

  Fondsen:
 • Donaties
 • Stichtingen
 • Type van actie:
 • Extra-curriculaire activiteit
 • Ontspanning en vrije tijd, ondersteuning van gezinnen, huisbezoeken
 • Doel:
 • Migrantenkinderen (eerste en/of tweede generatie)
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Opvoeders
 • Juridisch deskundigen
 • Directeuren
 • Psychologen
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]