Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Kinderrechteschulen NRW - Kinderrechtenscholen Nordrhein-Westfalen

Beschrijving

Het lopende programma dat in Noordrijn-Westfalen door EDUCATION Y in samenwerking met UNICEF is ontwikkeld, stelt ieder kind als subject en rechthebbende in het middelpunt van de schoolontwikkeling. De aanpak is gericht op artikel 12 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind, volgens hetwelk kinderen en adolescenten de ruimte krijgen en worden aangemoedigd tot zinvolle participatie. De belangrijkste doelstelling is het creëren van een inclusieve, niet-discriminerende, intersectionele, machtskritische, participatieve, op school en de leefwereld gebaseerde school- en leeromgeving voor alle kinderen en jongeren. Paradigmaverschuiving van de school als formele onderwijsinstelling naar een participatiegerichte onderwijsplek met niet-formele en informele leef- en leermogelijkheden met verwijzing naar het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste activiteiten omvatten ontwikkeling binnen de school, met inbegrip van het personeel van de school die de hele dag open is; opname van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind als onderdeel van het leerplan van de school; opname van de rechten van het kind in de taakomschrijving van de school; en lokale en regionale netwerkvorming met buitenschoolse partners van jeugdwelzijnsdiensten, jeugdverenigingen en lokale kinder- en jeugdparlementen. In het algemeen zijn er drie ontwikkelingsgebieden: Organisatorische ontwikkeling, Ontwikkeling van het menselijk potentieel, Ontwikkeling van het klaslokaal. Fondsen worden verstrekt door NRW.Bank, UnfallkasseNRW en UNICEF Duitsland.

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Duitsland
 • Taal:
 • Duits
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Culturele identiteit behouden en nieuwe culturele waarden en interculturele vaardigheden overnemen
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Geluk / levenstevredenheid bij kinderen
  • Verbondenheidsgevoel bij kinderen
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (bruggen)
  • Vrienden en leeftijdsgenoten (ondersteuning)
  • Instellingen
  • Leerkrachten

  Evaluatie ex post
  Gebruik van verschillende monitoring- en impactanalyse-instrumenten: - Reflectiegesprekken met de opleiders, - Feedback- en evaluatieformulieren voor de opleidingsprogramma's, - Enquêtes onder belanghebbenden van de school over ervaringen en voorwaarden voor succes met betrekking tot het ontwikkelingsproces van de school, - Enquêtes onder de leerlingen. De positieve effecten kwamen duidelijk naar voren in de verklaringen van opvoeders en schoolbestuurders wier scholen deelnamen aan het kinderrechtenprogramma. Contact: Elisabeth Streotmann, Staatscoordinator, E-mail: elisabeth.stroetmann@education-y.de

  Te leveren prestaties van projecten
  Workshopconcept en materiaal voor de pedagogische dag (inclusief een workshopgids): Kinderrechten op school - online cursus (zie link hieronder). De collectie lesmateriaal is beschikbaar voor basisscholen en middelbare scholen op de programmasite, inclusief: - Collectie lesmateriaal - Collectie achtergrondmateriaal (Kinderrechtenrapport, Handboek over mensenrechteneducatie, inclusie, etc.) - Collectie educatieve video's (VN CRC, SDG2030, enz.)
  https://online-kurs-kickoff.kinderrechteschulen-nrw.de/ueberblick-module/

  Reproduceerbaarheid
  De materialen zijn vrij toegankelijk en kunnen worden gereproduceerd
  https://kinderrechteschulen.de/education-y-bildung-gemeinsam-gestalten/wirkung/

  Motivatie voor de indiening
  Aangezien de IMMERSE-aanpak een schoolbrede aanpak is, is dit lopende programma analoog aan de IMMERSE-methodologie en reflecteert het op vele indicatoren en verder.

  Fondsen:
 • Bedrijven
 • Stichtingen
 • Type van actie:
 • Schoolontwikkeling met aandacht voor het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind
 • Doel:
 • Alle kinderen, ouders, lokale gemeenschappen, jeugdwelzijnsdiensten, jeugdverenigingen en lokale kinder- en jeugdparlementen
 • Opvoeders, maatschappelijk werkers
 • Directeuren, leerkrachten
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  IMMERSE’s response to the arrival of refugee children from Ukraine

  mei 24th, 2022|Community, News, Publications|

  IMMERSE was born out of the concern for ensuring that Europe meets the challenges and the potential involved in the successful inclusion of all refugee and migrant children across the continent. Today, with the massive arrival of [...]

  Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

  mei 23rd, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

  IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]