Online digitale databank – Hulpbron2022-04-07T13:59:41+02:00
Gemeentelijke coördinatie van onderwijskansen voor nieuw aangekomen immigranten als onderdeel van het Overdrachtsinitiatief

Beschrijving

Het Transfer Initiative Programme Family heeft als algemeen doel het ondersteunen en bevorderen van een beter gecoördineerd onderwijsbeheer in districten en zelfstandige steden van Duitsland. Binnen het programma is een van de lopende projecten de "Gemeentelijke coördinatie van onderwijskansen voor nieuw aangekomen immigranten", dat in 2015 van start is gegaan. Het richt zich op het ondersteunen van steden en districten bij het opzetten van een regionaal onderwijsmanagement om alle burgers in alle levensfasen passende onderwijskansen te bieden en hen klaar te maken voor de toekomst. Het doel is de deelname aan het onderwijs te bevorderen als de sleutel tot de sociale integratie van nieuwe immigranten. Voor dit doel werden en worden 321 zelfstandige steden en districten gefinancierd. Voor sommigen was het programma de eerste stap in de richting van een op gegevens gebaseerd gemeentelijk onderwijsbeheer. De methodologie omvat het in kaart brengen van landschappen, structuren en belanghebbenden binnen gemeenten, interdisciplinair werk en coördinatie, de oprichting van werkgroepen en een evaluatie van de behoeften. Het programma wordt gefinancierd door het Duitse federale ministerie van onderwijs en onderzoek (en het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie voor de transferagentschappen).

Categorie:
 • Goede praktijken
 • Land van herkomst / uitvoering:
 • Duitsland
 • Taal:
 • Duits
 • Naleving van de Dashboard-resultaten:
  • Toegang tot verplicht onderwijs
  • Volledige leerplicht
  • Kinderen blijven (formeel) onderwijs volgen na de leerplicht / toegang tot (formeel) niet-verplicht onderwijs
  • Academische vaardigheden van kinderen
  • Instellingen
  • Leerkrachten
  • Behaalde graden & niveaus van (formeel) niet-verplicht onderwijs

  Evaluatie ex post
  Minor - Wissenschaft Gesellschaft mbH (Wetenschap, Samenleving) kreeg de opdracht de verwezenlijking van de doelstellingen van het subsidieprogramma "Gemeentelijke coördinatie van onderwijskansen voor nieuwe immigranten" te evalueren. Daarbij ging het onder meer om de vraag in hoeverre structuren, processen en producten duurzaam in de steden en districten kunnen worden verankerd. Daarnaast is het de taak van het begeleidend wetenschappelijk onderzoek om exemplarische succesvolle modellen te identificeren. Voor het onderzoek naar duurzaamheid en duurzaamheid wordt in de wetenschappelijke ondersteuning door Minor gebruik gemaakt van een model dat is ontworpen voor de evaluatie van duurzaamheid in integratieprojecten en verder is ontwikkeld om de duurzame verankering van een gemeentelijk onderwijsmanagementsysteem in het programma "Lernen vor Ort" (Lokaal leren) te onderzoeken. Aan de enquête van 2018 hebben 306 van de 321 programmagemeenten deelgenomen. In 2019 zijn antwoorden ontvangen van 255 gemeenten en in 2020 van 250 gemeenten. In de afgelopen vijf jaar hebben de programmagemeenten verschillende benaderingen ontwikkeld voor de coördinatie van het onderwijs aan nieuwe immigranten.

  Te leveren prestaties van projecten
  Zie de links hieronder.

  Reproduceerbaarheid
  Er zijn materialen beschikbaar om de reproduceerbaarheid te bevorderen (zie onderstaande links).

  Motivatie voor de indiening
  De aanpak is holistisch, aangezien hij zich richt op alle onderwijsmogelijkheden langs biografieën en levenslang leren en de integratie van nieuwe immigranten combineert met een sterke gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

  Fondsen:
 • EU-fondsen
 • Regeringsfondsen
 • Type van actie:
 • Coördinatie, beheer en in kaart brengen van gemeentelijke onderwijskansen voor nieuw aangekomen immigranten
 • Doel:
 • Overheden/Gemeenten
 • Migrantengezinnen, ouders
 • Pas aangekomen migrantenkinderen
 • Beleidsmakers, onderwijsautoriteiten
 • Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers
 • Niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen
 • Betrokken beroepsbeoefenaren:
 • Academici, onderzoekers
 • Besturen, gemeentelijke coördinatoren
 • Culturele bemiddelaars
 • Opvoeders
 • Maatschappelijk werkers
 • Leerkrachten
 • Netwerken - Actoren en instellingen gemobiliseerd door het project:
 • Overheid
 • Lokale overheden
 • NGO's, organisaties uit de derde sector
 • Scholen
 • Universiteiten, onderzoekscentra
 • Lastest news

  Together we make all the difference

  Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

  april 30th, 2022|Community, News|

  IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]

  New educational resources available on the IMMERSE Hub

  maart 30th, 2022|Community, News|

  The IMMERSE Hub includes free educational resources such as lesson plans, workshop ideas, and articles to work on the topics of inclusion and migration in the classroom. All these teaching materials and articles are available open-source; however, it is necessary [...]