Εκδόσεις2023-12-12T20:58:35+01:00

Εκδόσεις

Working Papers

 • Τίτλος: Κοινό εννοιολογικό πλαίσιο
 • Συγγραφείς: Inmaculada Serrano Sanguilinda / Mercedes Fernández García / Ángela Ordóñez Carabaño / Eva Bajo Marcos / Sandra Miguel Somavilla
 • Επικεφαλής οργανισμός: IUEM Universidad Pontificia de Comillas 
 • Προσωρινή έκδοση: Μάιος 2019

Working Paper

Photo by WoodenEarth.com

 • Τίτλος: Συλλογή καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ
 • Συγγραφείς: Gigliotti / Michela Lonardi / Silvia Taviani
 • Επικεφαλής οργανισμός: Save the Children Ιταλία
 • Προσωρινή έκδοση: Ιούλιος 2022

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος:  Έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς δείκτες και δείκτες ευημερίας σχετικά με την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Shirley Martin/Jacqui O’Riordan/ Deirdre Horgan/ Reana Maier/Maria Daniella Marouda/Eleni Koutsouraki /Lida Farakouki.
 • Επικεφαλής οργανισμός: University College Cork and Panteion University of Social and Political Studies
 • Προσωρινή έκδοση: Νοέμβριος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Προστασία παιδιών μεταναστών και προσφύγων από τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19
 • Συγγραφείς: Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera /Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Έκθεση για θέματα φύλου σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Andrea Rutzen / Anne-Sophie Krys
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ E. V. International
 • Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2020

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Σύνοψη

 • Τίτλος: Η υποδοχή και φιλοξενία των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην ΕΕ: προς ένα ενιαίο και παιδοκεντρικό μοντέλο
 • Συγγραφείς: Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Eva Bajo Marcos / Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2022

Σύνοψη

 • Τίτλος: Προστασία των παιδιών μεταναστών και προσφύγων από τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19
 • Συγγραφείς: Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera /Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2021

Σύνοψη

 • Τίτλος: Μια συστηματική προσέγγιση για την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων
 • Συγγραφείς: Mercedes Fernández / Yoan Molinero Gerbeau
 • Αξιολογητής: Theo Gavrielides / Angeliki Aroni
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE 
 • Πρώτη έκδοση: Μάιος 2021

Σύνοψη

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Υλικά συν-δημιουργίας

 • Τίτλος: Έκθεση σχετικά με τη συνδημιουργία του πίνακα δεικτών
 • Συγγραφείς:  Eva Bajo Marcos / Inmaculada Serrano Sanguilinda / Ángela Ordóñez Carabaño / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Mercedes Fernández García
 • Επικεφαλής Οργανισμός: IUEM Universidad Pontificia de Comillas 
 • Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2020

Υλικά συν-δημιουργίας

 • Τίτλος: Έκθεση σχετικά με την τυποποίηση σε όλη τη συλλογή-εφαρμογή δεδομένων
 • Συγγραφείς:  R. Maier, D. Horgan, S. Martin, J. O’Riordan
 • Επικεφαλής Οργανισμός: University College Cork
 • Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2022

Υλικά συν-δημιουργίας

 • Τίτλος: Δραστηριότητες εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών και πρόγραμμα κατάρτισης
 • Συγγραφείς:  Andrea Rutzen / Anne-Sophie Kys
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ e.V Germany 
 • Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2022

Υλικά συν-δημιουργίας

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο συστάσεων σε επίπεδο ΕΕ
 • Συγγραφείς: Valeria Fabretti / Mirco Gigliotti / Michela Lonardi
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Save the Children Italy
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Ισπανία
 • Συγγραφείς: Yoan Molinero Gerbeau / Ángela Ordóñez Carabaño / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Eva Bajo Marcos / Inmaculada Serrano Sanguilinda
 • Επικεφαλής Οργανισμός: IUEM COMILLAS
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Ιταλία
 • Συγγραφείς: Valeria Fabretti / Mirco Gigliotti / Michela Lonardi
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Save the Children Italy
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Ιρλανδία
 • Συγγραφείς: Jacqui O’Riordan / Shirley Martin / Deirdre Horgan / Reana Maier
 • Επικεφαλής Οργανισμός: University College Cork
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Ελλάδα
 • Συγγραφείς: M. D. Marouda / E. Koutsouraki
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Panteion University of Social and Political Studies
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Γερμανία
 • Συγγραφείς: Andrea Rutzen / Abdulaziz Ramadan
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ e.V. International
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Βέλγιο
 • Συγγραφείς: Katherine Shea / Farzana S. Islam
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Active Citizen Europe 
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Άλλες εκδόσεις

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο