Εκδόσεις2023-12-04T12:01:19+01:00

Εκδόσεις

Working Papers

Photo by WoodenEarth.com

 • Τίτλος: Συλλογή καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ
 • Συγγραφείς: Gigliotti / Michela Lonardi / Silvia Taviani
 • Επικεφαλής οργανισμός: Save the Children Ιταλία
 • Προσωρινή έκδοση: Ιούλιος 2022

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος:  Έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς δείκτες και δείκτες ευημερίας σχετικά με την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Shirley Martin/Jacqui O’Riordan/ Deirdre Horgan/ Reana Maier/Maria Daniella Marouda/Eleni Koutsouraki /Lida Farakouki.
 • Επικεφαλής οργανισμός: University College Cork and Panteion University of Social and Political Studies
 • Προσωρινή έκδοση: Νοέμβριος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Προστασία παιδιών μεταναστών και προσφύγων από τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19
 • Συγγραφείς: Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera /Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Έκθεση για θέματα φύλου σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Andrea Rutzen / Anne-Sophie Krys
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ E. V. International
 • Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2020

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Σύνοψη

 • Τίτλος: Η υποδοχή και φιλοξενία των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην ΕΕ: προς ένα ενιαίο και παιδοκεντρικό μοντέλο
 • Συγγραφείς: Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Eva Bajo Marcos / Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2022

Σύνοψη

 • Τίτλος: Προστασία των παιδιών μεταναστών και προσφύγων από τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19
 • Συγγραφείς: Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera /Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2021

Σύνοψη

 • Τίτλος: Μια συστηματική προσέγγιση για την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων
 • Συγγραφείς: Mercedes Fernández / Yoan Molinero Gerbeau
 • Αξιολογητής: Theo Gavrielides / Angeliki Aroni
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE 
 • Πρώτη έκδοση: Μάιος 2021

Σύνοψη

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Υλικά συν-δημιουργίας

 • Τίτλος: Έκθεση σχετικά με τη συνδημιουργία του πίνακα δεικτών
 • Συγγραφείς:  Eva Bajo Marcos / Inmaculada Serrano Sanguilinda / Ángela Ordóñez Carabaño / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Mercedes Fernández García
 • Επικεφαλής Οργανισμός: IUEM Universidad Pontificia de Comillas 
 • Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2020

Υλικά συν-δημιουργίας

 • Τίτλος: Έκθεση σχετικά με την τυποποίηση σε όλη τη συλλογή-εφαρμογή δεδομένων
 • Συγγραφείς:  R. Maier, D. Horgan, S. Martin, J. O’Riordan
 • Επικεφαλής Οργανισμός: University College Cork
 • Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2022

Υλικά συν-δημιουργίας

 • Τίτλος: Δραστηριότητες εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών και πρόγραμμα κατάρτισης
 • Συγγραφείς:  Andrea Rutzen / Anne-Sophie Kys
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ e.V Germany 
 • Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2022

Υλικά συν-δημιουργίας

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο συστάσεων σε επίπεδο ΕΕ
 • Συγγραφείς: Valeria Fabretti / Mirco Gigliotti / Michela Lonardi
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Save the Children Italy
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Ισπανία
 • Συγγραφείς: Yoan Molinero Gerbeau / Ángela Ordóñez Carabaño / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Eva Bajo Marcos / Inmaculada Serrano Sanguilinda
 • Επικεφαλής Οργανισμός: IUEM COMILLAS
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Ιταλία
 • Συγγραφείς: Valeria Fabretti / Mirco Gigliotti / Michela Lonardi
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Save the Children Italy
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Ιρλανδία
 • Συγγραφείς: Jacqui O’Riordan / Shirley Martin / Deirdre Horgan / Reana Maier
 • Επικεφαλής Οργανισμός: University College Cork
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Ελλάδα
 • Συγγραφείς: M. D. Marouda / E. Koutsouraki
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Panteion University of Social and Political Studies
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Γερμανία
 • Συγγραφείς: Andrea Rutzen / Abdulaziz Ramadan
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ e.V. International
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

 • Τίτλος: Έγγραφο εθνικών συστάσεων: Βέλγιο
 • Συγγραφείς: Katherine Shea / Farzana S. Islam
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Active Citizen Europe 
 • Πρώτη έκδοση:Νοέμβριος 2023

Συστάσεις πολιτικής

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Άλλες εκδόσεις

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Latest news

Together we make all the difference

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Project results and policy recommendations at the next IMMERSE event in Athens

13 Νοεμβρίου, 2023|News|

Panteion University  – the oldest university of social and political sciences in Greece – presents the results of their IMMERSE research in an event on November 20th. A remarkable date since it is the World Children's day. The event [...]

Recap of the lastest IMMERSE national dissemination events

30 Οκτωβρίου, 2023|News|

Since our first national dissemination event in Cork, Ireland, a whirlwind of events has swept through this October. We've summarized them for you in this post. Our colleagues from DOZ International organized an event that captured the attention of stakeholders [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο