Εκδόσεις2023-04-26T11:53:31+02:00

Εκδόσεις

Working Papers

Photo by WoodenEarth.com

 • Τίτλος: Συλλογή καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ
 • Συγγραφείς: Gigliotti / Michela Lonardi / Silvia Taviani
 • Επικεφαλής οργανισμός: Save the Children Ιταλία
 • Προσωρινή έκδοση: Ιούλιος 2022

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς δείκτες και δείκτες ευημερίας σχετικά με την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Shirley Martin/Jacqui O’Riordan/ Deirdre Horgan/ Reana Maier/Maria Daniella Marouda/Eleni Koutsouraki /Lida
  Farakouki.
 • Επικεφαλής Οργανισμός: University College Cork and Panteion University of Social and Political Studies
 • Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Προστασία παιδιών μεταναστών και προσφύγων από τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19
 • Συγγραφείς: Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera /Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Έκθεση για θέματα φύλου σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Andrea Rutzen / Anne-Sophie Krys
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ E. V. International
 • Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2020

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Τα σχόλιά σας για τις εκδόσεις IMMERSE

Σύνοψη

 • Τίτλος: Η υποδοχή και φιλοξενία των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην ΕΕ: προς ένα ενιαίο και παιδοκεντρικό μοντέλο
 • Συγγραφείς: Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Eva Bajo Marcos / Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Μάρτιος 2022

Σύνοψη

 • Title: Protecting migrant and refugee children from the social effects of the COVID-19 crisis
 • Authors: Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera /Yoan Molinero Gerbeau
 • Leading Organisation: Universidad Pontificia de Comillas
 • First published: June 2021

Σύνοψη

 • Τίτλος: Μια συστηματική προσέγγιση για την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων
 • Συγγραφείς: Mercedes Fernández / Yoan Molinero Gerbeau
 • Αξιολογητής: Theo Gavrielides / Angeliki Aroni
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE 
 • Πρώτη έκδοση: Μάιος 2021

Σύνοψη

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Τα σχόλιά σας για τις εκδόσεις IMMERSE

Άλλες εκδόσεις

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς!

Τα σχόλιά σας για τις εκδόσεις IMMERSE

Lastest news

Together we make all the difference

Guiding principles for the reception and inclusion of refugee and migrant children

23 Μαΐου, 2022|Awareness campaign, News, Resources|

IMMERSE researchers have created a list of ten guiding principles, based on the results of a co-created methodology (involving children and other stakeholders) to define 30 key indicators to monitor socio-educational inclusion. Click on the image to read and download [...]

Online Digital Database of good practices at national and EU level now available

30 Απριλίου, 2022|Community, News|

IMMERSE has launched its online database with more than 100 resources aimed at identifying supportive environments, educational conditions and practical materials addressed to school leaders, teachers, educators, and social professionals involved in the socio-educational integration of refugee and migrant [...]

New educational resources available on the IMMERSE Hub

30 Μαρτίου, 2022|Community, News|

The IMMERSE Hub includes free educational resources such as lesson plans, workshop ideas, and articles to work on the topics of inclusion and migration in the classroom. All these teaching materials and articles are available open-source; however, it is necessary [...]