Εκδόσεις2021-12-14T10:38:45+01:00

Εκδόσεις

Working Papers

 • Τίτλος: Έκθεση για τους ψυχοκοινωνικούς δείκτες και δείκτες ευημερίας σχετικά με την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Shirley Martin/Jacqui O’Riordan/ Deirdre Horgan/ Reana Maier/Maria Daniella Marouda/Eleni Koutsouraki /Lida
  Farakouki.
 • Επικεφαλής Οργανισμός: University College Cork and Panteion University of Social and Political Studies
 • Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Έκθεση για τις διαπολιτισμικές δεξιότητες και την πολυγλωσσία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Αξιολογητής: Inmaculada Serrano / Mercedes Fernández / Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera / Ángela Ordóñez Carabaño / Dolores Rodríguez Melchor / Valeria Fabretti / Silvia Taviani
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas and Save the Children Italy
 • Πρώτη έκδοση: Αύγουστος 2021

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

 • Τίτλος: Έκθεση για θέματα φύλου σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών
 • Συγγραφείς: Andrea Rutzen / Anne-Sophie Krys
 • Επικεφαλής Οργανισμός: DOZ E. V. International
 • Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 2020

Σύνοψη

Εκτενής έκδοση

Σύνοψη

 • Τίτλος: Προστασία παιδιών μεταναστών και προσφύγων από τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19
 • Συγγραφείς: Eva Bajo Marcos / Elena Rodríguez-Ventosa Herrera /Yoan Molinero Gerbeau
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas
 • Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2021

Σύνοψη

 • Τίτλος: Μια συστηματική προσέγγιση για την ένταξη των παιδιών μεταναστών και προσφύγων
 • Συγγραφείς: Mercedes Fernández / Yoan Molinero Gerbeau
 • Αξιολογητής: Theo Gavrielides / Angeliki Aroni
 • Επικεφαλής Οργανισμός: Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE 
 • Πρώτη έκδοση: Μάιος 2021

Σύνοψη

Άλλες εκδόσεις

Lastest news

Together we make all the difference

New educational resources available on the IMMERSE Hub

30 Μαρτίου, 2022|Community, News|

The IMMERSE Hub includes free educational resources such as lesson plans, workshop ideas, and articles to work on the topics of inclusion and migration in the classroom. All these teaching materials and articles are available open-source; however, it is necessary [...]

Video tutorial on the IMMERSE Hub

28 Φεβρουαρίου, 2022|Community, News, Resources|

A video tutorial available in English, Spanish, French, German, Dutch, Italian, and Greek explains how to participate in the IMMERSE Hub, the free platform for schools, professionals and anyone involved or interested in the education and inclusion of migrant children [...]