Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης2020-10-20T09:06:54+02:00

Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης

Ολοκληρωμένη σύνθεση 30 δεικτών που σχετίζονται με τρία επίπεδα ένταξης των μεταναστών: (μικρο, μεσο και μακρο) και οργάνωσή τους ακολούθως σε δύο διαστάσεις: αποτελέσματα- κλειδί και καθοριστικοί παράγοντες

Αυτοί οι δείκτες θα συν-δημιουργηθούν από τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, τις οικογένειές τους, τους ερευνητές, τις ΜΚΟ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ο πίνακας θα βασίζεται σε προηγούμενους δείκτες και θα επικυρώνεται και θα προσαρμόζεται σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Ο πίνακας θα συγκεντρώσει τις κύριες παραμέτρους και τους δείκτες που θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν σχετικά με την ένταξη των προσφύγων και των παιδιών μεταναστών.

Lastest news

Together we make all the difference

IMMERSE publishes its dashboard of socio-educational integration indicators.

Οκτώβριος 21st, 2020|Χωρίς κατηγορία|

The Dashboard of Indicators has been developed by listening to the voices of migrant and refugee children, their families and those who work directly with them in schools, NGOs, and policy makers considering that they, as key players, are those who [...]

Load More Posts