Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης2019-11-25T12:25:54+02:00

Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης

Ολοκληρωμένη σύνθεση 30 δεικτών που σχετίζονται με τρία επίπεδα ένταξης των μεταναστών: (μικρο, μεσο και μακρο) και οργάνωσή τους ακολούθως σε δύο διαστάσεις: αποτελέσματα- κλειδί και καθοριστικοί παράγοντες

Αυτοί οι δείκτες θα συν-δημιουργηθούν από τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, τις οικογένειές τους, τους ερευνητές, τις ΜΚΟ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ο πίνακας θα βασίζεται σε προηγούμενους δείκτες και θα επικυρώνεται και θα προσαρμόζεται σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Ο πίνακας θα συγκεντρώσει τις κύριες παραμέτρους και τους δείκτες που θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν σχετικά με την ένταξη των προσφύγων και των παιδιών μεταναστών.

Έναρξη τον Ιανουάριο του 2020

Lastest news

Together we make all the difference

Load More Posts