Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης2023-12-12T21:22:03+01:00

Επιλογή και δημιουργία πίνακα ελέγχου δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης

Ο πίνακας ελέγχου και οι δείκτες αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνδημιουργίας  που περιλαμβάνει τις φωνές των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, των οικογενειών τους και εκείνων που εργάζονται άμεσα μαζί τους σε σχολεία, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο, στηριζόμαστε στην άμεση εμπειρία τους που απεικονίζει έναν πιο ουσιαστικό ορισμό της ολοκλήρωσης.

Ο στόχος αυτού του εργαλείου είναι να ενοποιήσει τα κριτήρια στη συλλογή δεδομένων κατά τη μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν και καθορίζουν την κοινωνικο-εκπαιδευτική ένταξη αυτών των παιδιών στις χώρες και κοινωνίες υποδοχής στην Ευρώπη. Η σύνθεση 30 δεικτών περιλαμβάνει θεμελιώδεις πτυχές τριών επιπέδων ενσωμάτωσης, συγκεκριμένα μικροεπίπεδο (παιδιά και οικογένειές τους), μεσοεπίπεδο (εκπαιδευτικά κέντρα, εκπαιδευτική κοινότητα και γειτονιές) και μακροεπίπεδο (κοινωνία και θεσμοί).

Ο τελικός πίνακας ελέγχου θα διαθέτει συνολικά 30 δείκτες: 14 για τα αποτελέσματα ενσωμάτωσης και 16 για τα εμπόδια και τους παράγοντες διευκόλυνσης των αποτελεσμάτων ενσωμάτωσης σε μεσο και μακρο επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης χωρίζονται σε 5 διαστάσεις: 1) πρόσβαση στα δικαιώματα, 2) τη γλώσσα και τον πολιτισμό, 3) την ευημερία, 4) τη διασύνδεση και 5) τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα.

Τα εμπόδια και οι παράγοντες διευκόλυνσης σχετίζονται με 1) πολιτική ηγεσία, 2) διαχωρισμό σχολείων, 3) υποστήριξη μάθησης, 4) υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 5) αρνητικές στάσεις, 6) οργάνωση σχολείου και εκπαιδευτικούς.

(LPC: Νομοθεσία και πρακτική ρύθμιση …)
(LRR: Νομοθεσία, συστάσεις και πόροι αφιερωμένοι στο …)

Καθορίστηκαν εμπειρικά εργαλεία έρευνας και για τους 30 δείκτες, τα οποία επικυρώθηκαν από εμπειρογνώμονες στους τομείς της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης και της ένταξης, καθώς και από παιδιά, εκπαιδευτικούς, δημόσιες αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα από περισσότερα από 24.000 παιδιά, καθώς και από εκπαιδευτικούς και διευθυντές σε περισσότερα από 400 σχολεία και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στις έξι ευρωπαϊκές χώρες IMMERSE (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία) ή ανακτήθηκαν από έγκυρες πηγές όπως τα MIPEXPISAPIAAC και Eurydice.

Τα αποτελέσματα για τους 30 δείκτες είναι διαθέσιμα στην ενότητα “Κοινότητα” του δικτυακού τόπου στην ενότητα “Πίνακας δεικτών κοινωνικοεκπαιδευτικής ένταξης“. Αυτό το εργαλείο εμφανίζει τους δείκτες μέσω μιας διαδραστικής διεπαφής που επιτρέπει στους χρήστες να δουν πώς οι συνδυασμοί διαφορετικών χαρακτηριστικών των παιδιών μεταναστών και προσφύγων και του περιβάλλοντός τους μεταβάλλουν τις επιδόσεις στη βαθμολογία κάθε δείκτη.

Latest news

Together we make all the difference

IMMERSE Dashboard of Indicators: co-created data made accessible

30 Νοεμβρίου, 2023|News|

One of the concerns of the IMMERSE project from the beginning was how to make the project results accessible and useful for all the stakeholders. Reaching the final stretch, the project partners are proud to launch one of the [...]

Unlocking Pathways to Integration: Highlights from the IMMERSE Project’s Conference at the European Parliament

16 Νοεμβρίου, 2023|News|

On November 6th, the greatest dissemination event of the IMMERSE project took place at the European Parliament premises, in Brussels. IMMERSE team joined H2020 project REFUGE-ED in this conference, to consolidate efforts, share knowledge to successfully address the integration of [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο