Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης2021-10-27T13:58:37+02:00

Επιλογή και δημιουργία πίνακα ελέγχου δεικτών κοινωνικο-εκπαιδευτικής ένταξης

Ο πίνακας ελέγχου και οι δείκτες αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνδημιουργίας  που περιλαμβάνει τις φωνές των παιδιών μεταναστών και προσφύγων, των οικογενειών τους και εκείνων που εργάζονται άμεσα μαζί τους σε σχολεία, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο, στηριζόμαστε στην άμεση εμπειρία τους που απεικονίζει έναν πιο ουσιαστικό ορισμό της ολοκλήρωσης.

Ο στόχος αυτού του εργαλείου είναι να ενοποιήσει τα κριτήρια στη συλλογή δεδομένων κατά τη μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν και καθορίζουν την κοινωνικο-εκπαιδευτική ένταξη αυτών των παιδιών στις χώρες και κοινωνίες υποδοχής στην Ευρώπη. Η σύνθεση 30 δεικτών περιλαμβάνει θεμελιώδεις πτυχές τριών επιπέδων ενσωμάτωσης, συγκεκριμένα μικροεπίπεδο (παιδιά και οικογένειές τους), μεσοεπίπεδο (εκπαιδευτικά κέντρα, εκπαιδευτική κοινότητα και γειτονιές) και μακροεπίπεδο (κοινωνία και θεσμοί).

Ο τελικός πίνακας ελέγχου θα διαθέτει συνολικά 30 δείκτες: 14 για τα αποτελέσματα ενσωμάτωσης και 16 για τα εμπόδια και τους παράγοντες διευκόλυνσης των αποτελεσμάτων ενσωμάτωσης σε μεσο και μακρο επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης χωρίζονται σε 5 διαστάσεις: 1) πρόσβαση στα δικαιώματα, 2) τη γλώσσα και τον πολιτισμό, 3) την ευημερία, 4) τη διασύνδεση και 5) τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα.

Τα εμπόδια και οι παράγοντες διευκόλυνσης σχετίζονται με 1) πολιτική ηγεσία, 2) διαχωρισμό σχολείων, 3) υποστήριξη μάθησης, 4) υπηρεσίες ψυχικής υγείας, 5) αρνητικές στάσεις, 6) οργάνωση σχολείου και εκπαιδευτικούς.

(LPC: Νομοθεσία και πρακτική ρύθμιση …)
(LRR: Νομοθεσία, συστάσεις και πόροι αφιερωμένοι στο …)

Προς το παρόν, το περιεχόμενο του πίνακα ελέγχου έχει επικυρωθεί από ειδικούς στους τομείς της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης και της ένταξης, και έχει οικολογικά επικυρωθεί (για την προσαρμογή σε ένα πραγματικό περιβάλλον) από παιδιά, εκπαιδευτικούς, δημόσιες αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία). Τα βασικά δεδομένα θα συγκεντρωθούν απευθείας από παιδιά, εκπαιδευτικούς και διευθυντές σε αυτές τις έξι χώρες για πολλούς από αυτούς τους δείκτες.

Lastest news

Together we make all the difference

Data collection among migrant and refugee children in Europe underway

Οκτώβριος 8th, 2021|News|

After long delays due to Covid-19, IMMERSE has entered an exciting new phase of the project - large-scale primary data collection. This phase will be carried out for 24 months and will lead to a generation and collection of data [...]

Educational resources to promote integration are now available in seven languages through the IMMERSE Hub

Σεπτέμβριος 16th, 2021|Χωρίς κατηγορία|

  The IMMERSE HUB makes available to teachers and education professionals working with children a growing bank of educational free access resources in seven languages. These resources consist of workshop ideas, classroom activities, lesson plans and academic articles covering different aspects [...]

Load More Posts