Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης2020-10-20T09:06:54+01:00

Επιλογή και δημιουργία πίνακα κοινωνικο-εκπαιδευτικών δεικτών ολοκλήρωσης

Ολοκληρωμένη σύνθεση 30 δεικτών που σχετίζονται με τρία επίπεδα ένταξης των μεταναστών: (μικρο, μεσο και μακρο) και οργάνωσή τους ακολούθως σε δύο διαστάσεις: αποτελέσματα- κλειδί και καθοριστικοί παράγοντες

Αυτοί οι δείκτες θα συν-δημιουργηθούν από τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, τις οικογένειές τους, τους ερευνητές, τις ΜΚΟ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ο πίνακας θα βασίζεται σε προηγούμενους δείκτες και θα επικυρώνεται και θα προσαρμόζεται σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Ο πίνακας θα συγκεντρώσει τις κύριες παραμέτρους και τους δείκτες που θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν σχετικά με την ένταξη των προσφύγων και των παιδιών μεταναστών.

Lastest news

Together we make all the difference

Awareness campaign

Οκτώβριος 24th, 2019|Χωρίς κατηγορία|

IMMERSE has launched its first awareness campaign “The right to education, a tool for real and long-term integration” to celebrate the 30th anniversary of the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child. The campaign focuses [...]

Load More Posts