Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καλές πρακτικές και πηγές για την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων και των μεταναστών2019-11-25T12:11:20+02:00

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καλές πρακτικές και πηγές για την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων και των μεταναστών

Εξαντλητική συλλογή ορθών πρακτικών, προγραμμάτων, πολιτικών, μεθοδολογιών, παιδαγωγικών προσεγγίσεων, πόρων και εργαλείων για την κοινωνικο-εκπαιδευτική ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών και προσφύγων.

Αυτό το τεχνολογικό πρακτικό εργαλείο θα συμβάλει στον εντοπισμό υποστηρικτικών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικών συνθηκών και πρακτικών πηγών που απευθύνονται σε συντονιστές σχολείων, δασκάλους, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των παιδιών μεταναστών.

Έναρξη τον Νοέμβριο του 2020

Lastest news

Together we make all the difference

Load More Posts