Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καλές πρακτικές και πηγές για την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων και των μεταναστών2021-06-11T12:57:30+02:00

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων με καλές πρακτικές και πηγές για την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων και των μεταναστών

Εξαντλητική συλλογή ορθών πρακτικών, προγραμμάτων, πολιτικών, μεθοδολογιών, παιδαγωγικών προσεγγίσεων, πόρων και εργαλείων για την κοινωνικο-εκπαιδευτική ενσωμάτωση των παιδιών μεταναστών και προσφύγων.

Αυτό το τεχνολογικό πρακτικό εργαλείο θα συμβάλει στον εντοπισμό υποστηρικτικών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικών συνθηκών και πρακτικών πηγών που απευθύνονται σε συντονιστές σχολείων, δασκάλους, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των παιδιών μεταναστών.

Έναρξη τον Μάιο του 2022

Lastest news

Together we make all the difference

Educational resources to promote integration are now available in seven languages through the IMMERSE Hub

Σεπτέμβριος 16th, 2021|Χωρίς κατηγορία|

  The IMMERSE HUB makes available to teachers and education professionals working with children a growing bank of educational free access resources in seven languages. These resources consist of workshop ideas, classroom activities, lesson plans and academic articles covering different aspects [...]

IMMERSE publishes its dashboard of socio-educational integration indicators.

Οκτώβριος 21st, 2020|Χωρίς κατηγορία|

The Dashboard of Indicators has been developed by listening to the voices of migrant and refugee children, their families and those who work directly with them in schools, NGOs, and policy makers considering that they, as key players, are those who [...]

Load More Posts